Edycja danych jednostek

Pole Aktualny wydział

Pole Aktualny wydział jest polem tylko-do-odczytu, zaś jego wartość obliczana jest na podstawie powiązań jednostki z wydziałem. Rozwiązane jest to w ten sposób, ponieważ jednostki mogą w niektórych przypadkach zmieniać wydział. W takiej sytuacji można wpisać datę takiej zmiany.

Pole Skupia pracowników

Pole używane w raportach. Określa, czy jednostka skupia obecnych, aktualnych, żyjących pracowników uczelni.

W przypadku jednostek „wirtualnych” (jednostek, które faktycznie nie istnieją, a dodane do BPP zostały celem usprawnienia zarządzania danymi) wskazane jest odznaczenie tego pola.

Pole Zarządzaj automatycznie

Pole to określa, czy dana jednostka będzie zarządzana przez system automatycznie przy imporcie danych z zewnętrznych źródeł.

Przykładowo, jeżeli utworzymy jednostkę „wirtualną” to przy synchronizacji danych ze strukturą uczelni z zewnętrznych źródeł danych taka jednostka nie będzie w nich występować. Zatem, przy automatycznej synchronizacji, taka jednostka ulegałaby skasowaniu bądź zaznaczeniu, że nie jest jednostką aktualną. Zatem, dla takich jednostek, należy odznaczyć to pole.

Informacja

W obecnym kształcie systemu BPP, pole to używane jest przy imporcie pracowników przez procedurę odpinania nieaktualnych miejsc pracy.