Często zadawane pytania

Przy eksporcie PBN, mogę wybrać datę „data ostatniej zmiany” lub „data ostatniej zmiany dla PBN”, jaka jest między nimi różnica?

„Data ostatniej zmiany” to data ostatniej zmiany rekordu. Data w tymu polu aktualizowana jest automatycznie w chwili zapisu rekordu w module „Redagowanie”.

„Data ostatniej zmiany dla PBN” to pole, które wskazuje na datę ostatniej zmiany rekordu w sytuacji, gdyby zmieniły się jakiekolwiek informacje mające wpływ na zapis rekordu w systemie PBN. Użycie tego pola zostało podyktowane względami praktycznymi. Pole to nie zostanie zaktualizowane, jeżeli zostają zmienione informacje w polu „Adnotacje” (jest to pole do użytku wewnętrznego dla redaktorów systemu bazodanowego), w polach punktowych oraz polach punktowych dla komisji centralnej. W przeciwnym wypadku, gdy zmienione zostały jakiekolwiek inne pola, data w polu „Data ostatniej zmiany dla PBN” będzie zaktualizowana.