Historia zmian

202107.71

 • usunięto pole „data ostatniej aktualizacji dla PBN” (#1061),
 • szybsze pobieranie publikacji z profilu instytycji PBN, dokładniejsze matchowanie, pobieranie oświadczeń z profilu instytucji PBN, wydajniejsze importowanie do bazy danych danych z PBN (#1088),
 • szukaj po tytule w danych wysłanych do PBN (#1086),
 • nie wysyłaj ORCID gdy autor nie posiada dyscypliny (#1085),
 • wysyłanie wydawnictwo zwartych do PBN (#1044),

202106.71

 • w przypadku braku daty udostępnienia OpenAccess, wysyłaj rok + pierwszy miesiąc (b/n),

202106.70

 • szybsze globalne wyszukiwanie (#1067),
 • wyszukiwanie jednostek po PBN UID w module redagowania (#1071),
 • wyświetlaj płaską listę jednostek przy wyszukiwaniu lub filtrowaniu w module redagowania (#1082),
 • eksport PBN: wysyłaj nie-puste oświadczenia, nawet gdy jednostka nie ma ustawionego odpowiednika w PBN (#1070,
 • wyświetlaj kolumne „Profil ORCID” dla raportu slotów - ewaluacja (#1075),
 • usuń zbędny tekst „jest nadrzędną jednostką dla” (#1074)
 • powiązania autorów z dyscyplinami z modułu redagowania:
  • wyświetlają PBN UID i umożliwiają filtrowanie po nim (#1072),
  • eksportują poprawnie wartość ORCID i PBN UID do formatu XLS/CSV (#1072),
 • eksport PBN: nie wysyłaj pola «months» w przypadku trybów opublikowania innych, niż «po publikacji» (#1081)
 • eksport PBN: próbuj wysyłać wszystkie ORCIDy, niezależnie czy są po stronie PBN czy nie (wyłącz „ciche” wysyłanie autorów z brakującym po stronie PBNu ORCIDem) (#1078),
 • eksport PBN: matchuj publikacje również po źródle (#1080),
 • eksport PBN: pobieraj wszystkich autorow (#1077) i wszystkie publikacje z PBNu (b/n)

202105.67

 • usunięcie błędu polegającego na niemożliwości zapisania rekordu gdy w momencie tworzenia go dodany był autor z dyscypliną (b/n)
 • hierarchia jednostek (#1018),
 • raport uczelni (#1028)

202105.66

 • w przypadku synchronizacji prac z PBN i podwójnego DOI, wyswietlaj komunikat,
 • wyłącz raportowanie Sentry dla procesów interaktywncyh (#1064),

202105.65

 • eksportuj naturalId w danych z PBN (#1063),
 • lepsze matchowanie źródeł z PBN (#1064),
 • weryfikuj obecnośc ORCID w PBN dla niezmatchowanych autorów (#1054),
 • pobieraj wszystkie osoby z PBNu (b/n),
 • pole dla wpisania wartości, czy praca występuje w profilu ORCID autora (#1054),
 • nie eksportuj oświadczeń dla autorów bez afiliacji (#1055),

202105.64

 • eksport danych dot. OpenAccess do PBN (#1045),
 • możliwosć wyswietlania raportów tylko dla członków zespołu (#1047),
 • nie dodawaj automatycznie linków w tytułach prac (#976),
 • możliwość ponownej synchronizacji rekordów niepoprawnie wyslanych (#1052),
 • możliwość wysłania wielu rekordów do PBN z poziomu listy rekordów w module redagowania (b/n),
 • synchronizacja wysyłania do PBN opcjonalna przy edycji rekordu (#1051),
 • edycja autorów może odbywać się niezależnie od edycji „głównego” rekordu (#1049),
 • ograniczenie maksymalnej liczby autorów edytowanej razem z formularzem rekordu do 25,
 • lepszy komponent dla określania uprawnień w module administratora (#1048),
 • wyszukiwanie po DOI w multiwyszukiwarce, module redagowania, globalnym wyszukiwaniu (b/n),
 • ostrzeganie o zdublowanych DOI w module administratora (b/n),
 • możliwość wyszukiwania po PBN UID w globalnym wyszukiwaniu w module redagowania oraz w interfejsie użytkownika (b/n),

202104.62

 • nie sprawdzaj obecnosci tabel rozbieżnosci dyscyplin przy starcie serwera (b/n),

202104.61

 • tagi Google Scholar na podstronach publikacji (#993),
 • wymiana danych z PBN przez API (#949),

202103.60

 • pole „Afiliuje” w wyszukiwaniu traci operator „różne od” (#988),
 • czasopismom (źródłom) można określać listę dyscyplin naukowych (#863),
 • ulepszone linki tekstowe dla rekordów w bazie danych (#1001),
 • raport slotów - autor może być eksportowany do PDF bezpośrednio z poziomu BPP (b/n),
 • korygowanie „starych” linków tekstowych przy założeniu, że ID pracy na końcu linku nie uległo zmianie (#1015),
 • umożliwiaj filtrowanie rekordów w module redagowania po osobie, która ostatnia zmieniała rekord oraz po osobie, która utworzyła rekord (#957),
 • raport wyświetlający rozbieżności punktacji IF pomiędzy źródłem a rekordem (#1002),
 • poprawne wyszukiwanie po słowach kluczowych (#1027),
 • konfigurowalne numerki baz danych REDIS (#1026),
 • walidacja pola «Kod» przy edycji dyscyplin naukowych w module redagowania (#1030),

202103.59

 • poprawnie generuj raporty slotów - uczelnia dla eksportu wszystkich prac (#1010),

202103.58

 • poprawny link do przykladowego pliku do importu list IF (#1008),
 • opis tekstowy artykułów na miniblogu w UI redagowania (#706),
 • sortowanie powiązań Autor+Jednostka po dacie zatrudnienia, nie po nazwie (#1006),
 • możliwośc wyświetlania wybranych stanowisk autorów dla aktualnych jednostek za nazwiskiem autora na stronie prezentacji danych autora (#1005),
 • naprawiono błąd związany z przebudowaniem cache po wyłączeniu transakcji (b/n)
 • nie licz punktów dla dyscypliny w sytuacji, gdy nie ma żadnych autorów w tej dyscypline (k=0) nawet dla progu 1 (#1006),
 • prawidłowo formatuj tekstowe opisy obiektu „Poziom wydawcy” w module redagowania (#999),
 • pola „od roku”, „do roku” i „upoważnienie PBN” oraz kolumna „upoważnienie PBN” w raport slotów uczelnia - ewaluacja (#995)

202103.57

 • limit slotów w raporcie slotów-uczelnia, możliwość wygenerowania wszystkich prac (#997),
 • import list IF (#868),
 • poprawka importu pól daty z plików XLSX (b/n),
 • licz poprawnie punktację w przypadku k=0 (#986),
 • rozbij źródło/wydawnictwo nadrzędne i szczegóły na dwie kolumny w raporcie slotów - ewaluacja (#939),

202103.56

 • wyeliminowano błędy związane z niepoprawnie sformułowanymi zapytaniami w multiwyszukiwarce (b/n),
 • wyeliminowano błędy związane z przeszukiwaniem po datach w przypadku operatorów mniejszy/większy/ mniejszy lub równy/wiekszy lub równy (#982),
 • wyeliminowano drobny bład podczas importu dyscyplin (#962),
 • raport uczelnia-ewaluacja: jeżeli autor ma punktowane prace w danym roku w danej dyscyplinie, ale w innym roku będącym w zakresie raportu autor jest „zerowy”, to nie pokazuj go jako zerowego (#984),
 • wyeliminowano błąd przebudowy cache poprzez usuniecie «globalnej» transakcji (#989),
 • prawdziwe, indeksowane słowa kluczowe dla wszystkich rekordów, z możliwością edycji oraz przeszukiwania (#883),
 • [API] słowa kluczowe eksportowane są teraz jako lista, nie jako ciąg znaków (b/n),
 • [raporty] poprawka błędu uniemożliwiającego wygenerowanie raportu w formacie XLSX podczas gdy jeden z nagłówków elementów raporty zawierał w sobie znak „/” (slash) (b/n),
 • poprawka błędu związanego z resetowaniem hasła,
 • usunięto identyfikator pesel_md5 z systemu,
 • import danych kadrowych z plików XLS (#983),
 • [ASGI] raporty opracowywane w tle powinny przestać gubić komunikaty powiadomień,
 • popraw błędy z wyświetlaniem stron z podwójnym znakiem „-” w polu „slug” (#980),
 • popraw błędy przy imporcie dyscyplin w sytuacji gdy nie określono pola tytuł naukowy (#885),
 • popraw błędy przy wyszukiwaniu jednostek bez wydziału (#964),
 • możliwość indywidualnego określenia wliczania do rankingu dla każdego charakteru formalnego oraz typu KBN (#973)

202102.55

 • ograniczenie ilości zapytań przy generowaniu rekordów do API (#981),
 • poprawne sortowanie po źródle/wydawnictwie nadrzędnym (#938),
 • ORCID i PBN ID w raporcie zerowym (#940),
 • umozliwiaj grupową zmianę statusu korekty w module redagowania (#948),
 • umożliwiaj tworzenie raportu z wymierną liczbą slotów dla autora (#966),
 • opcjonalnie pokazuj autorów zerowych w raporcie slotów-uczelnia (#941),
 • pokazuj ORCID w module redagowania przy powiązaniach autor-jednostka (#970),
 • optymalizacja algorytmu liczącego dla zadania dużej ilości slotów w sytuacji, gdy pracownik jej nie osiąga (b/n),
 • poprawne ukrywanie prac w wyszukiwaniu globalnym oraz po wpisanu URL (#950).

202101.54

 • poprawne wyświetlanie charakteru formalnego dla doktoratów i habilitacji w widoku prac (b/n),
 • możliwość wyszukania prac z ustawioną strona WWW [errata] (#865),
 • aktualizacja pakietu django-password-policies-iplweb do wersji 0.8.0 (b/n),
 • aktualizacja pakietu django-multiseek do wersji 0.9.43 (b/n),
 • lepsze wyszukiwanie wg daty utworzenia rekordu dla zakresu dat (#932),
 • wyświetlaj link do PubMedCentral dla prac z PMC ID (#959),
 • poprawki pobierania PubMed ID (#958),
 • poprawne zawężanie do zakresu punktów PK (#967),
 • katalog cache ma nazwę z numerem wersji (#961),
 • raport slotów uczelnia wg algorytmu plecakowego (#923),
 • ustawienie ukrywania publikacji na podglądzie i w wyszukiwaniu globalnym (#950),
 • w multiwyszukiwarce w polu „Wydawnictwo nadrzędne” pokazuj wyłącznie rekordy będące już wydawnictwami nadrzędnymi dla rekordów (#953).

202101.53

 • poprawne opisy powiązań autora z dyscypliną w module redagowania (#686)
 • zezwalaj na więcej, niż jedną pracę doktorską dla autora (#873)
 • pełne BPP ID na stronie pracy (#951)
 • możliwość wyszukania prac z ustawionym DOI (#864)
 • możliwość wyszukania prac z ustawioną strona WWW (#865)
 • opcjonalnie traktuj jako slot zerowy prace z PK=5 (#877)
 • wygodny podgląd powiązań autora z dyscypliną w module redagowania (b/n)
 • możliwość eksportu danych dyscyplin autorów w formacie XLS (#893)
 • wyświetlanie rekordów powiązanych dla wydawnictw zwartych (#897)
 • wyszukiwanie rekordów powiązanych dla wydawnictw zwartych (#897)

202101.52

 • raport slotów - autor umożliwia zbieranie „do N slotów” dla autora (b/n),
 • konfigurowane wartości domyślne dla daty w formularzach (#947)
 • wyszukiwanie pełnotekstowe uwzględnia myślniki (#851)
 • poprawne wyszukiwanie po polu „Licencja OpenAccess ustawiona” (#934)
 • możliwość wyszukiwania po polu „charakter formalny ogólny” (#933)
 • poprawne wyszukiwanie w polach numerycznych (#913)
 • możliwość powiązania zewnętrznej bazy danych również dla wydawnictwo zwartych (#935)
 • poprawne działanie funkcjo restartującej hasło na produkcji (#936)

202012.51

 • zbieranie slotów dla autora za pomocą algorytmu plecakowego (b/n),
 • ukrywanie statusów korekt w multiwyszukiwarce (#942),
 • ukrywanie statusów korekt przy obliczaniu slotów - liczenie punktów za sloty w zależności od ustawienia statusu korekty (#945),
 • ukrywanie wybranych statusów korekt w rankingach (#946),
 • ukrywanie wybranych statusów korekt w raortach (#943),
 • ukrywanie wybranych statusów korekt w API (#946),

202011.50

 • prawidłowe obliczanie punktów dla tłumaczeń (#931)

202011.49

 • podczas obliczania slotów dla liczby autorów z dyscypliny nie uwzględniaj autorów z odznaczonym polem „afiliuje” (#927)
 • pole „pseudonim” dla autora (#921)
 • wyświetlanie wewnętrznego ID autora na podstronie autora (b/n),
 • możliwość otwarcia strony autora po ID za pomocą linku /bpp/autor/{ID}/ (b/n),
 • prawidłowe obliczanie punktów dla referatów (#930)

202009.48

 • umożliwiaj konfigurację domyślnych wartości parametrów dla wybranych formularzy oraz wyświetlanie dowolnego tekstu HTML przed i po formularzach (#922)
 • zamiast zbierać prace na minimalny slot, zbieraj prace do osiągnięcia maksymalnego slotu: usunięta zostaje opcja „minimalny slot” oraz „wyświetlaj prace poniżej minimalnego slotu”, dodana zostaje opcja „maksymalny slot” (#917)
 • licz sloty dla roku 2021 jak dla roku 2020 (#925)
 • poprawka błędu edycji wydawców (#925)

202008.47

 • ograniczaj wyświetlanie do 20 tys rekordów przy braku zapytania w wyszukiwarce (b/n),

202008.46

 • możliwość przypisywania grantów rekordom (b/n),
 • możliwość przypisywania elementów repozytoryjnych (plików) rekordom (b/n),

202008.45

 • backend cache zmieniony na django-redis-cache (wcześniej: pylibmc) (b/n),

202008.43

 • lepszy silnik notyfikacji dynamicznych (channels+ASGI+uvicorn) (b/n),
 • import danych o dyscyplinach autorów z plików DBF (b/n),
 • dodatkowe pola „rodzaj autora” oraz „wymiar etatu” (b/n),
 • import danych grantów, nr odbitek i liczne drobne poprawki importu DBF (b/n),

202007.41

 • poprawione regenerowanie opisów bibliograficznych (#875)
 • prawidłowe renumerowanie kolejności z poziomu polecenia nawet w sytuacji gdy afiliacja autora przypisana jest niepoprawnie (afiliuj=”tak” przy obcej jednostce) (b/d)
 • prawidłowe wyszukiwanie wydawnictw nadrzędnych w module redagowania (#882)

202006.40

 • poprawne importowanie niektórych akcentowanych znaków z plików DBF (n/d),
 • zamień pola „szczegóły” i „informacje” przy imporcie (#857)
 • opcjonalna walidacja pola „Afiliowana” przy przypisaniu autora do rekordu za pomocą zmiennych środowiskowych (n/d),
 • dodatkowe pole „nie eksportuj do API” dla rekordów wydawnictw zwartych, ciągłych, patentów, prac doktorskich i habilitacyjnych.

202006.39

 • prace habilitacyjne i patenty w API (#859)
 • nie importuj pola źródła 200C w przypadku importu DBF dla prac z redaktorami (#797)
 • przy imporcie z plików DBF ustawiaj to samo ID jednostki co po stronie DBF (n/d)
 • przy imporcie plików DBF poprawnie importuj wartości niepoprawnie zapisane w DBF (#876)
 • upoważnienie PBN - pole (#840)

202006.38

 • procedura serwerowa do wycinania wartości pola ISBN z pola „Uwagi” (#796)
 • poprawione wycinanie numerów i suplementów (#845)
 • lepszy opis dla rekordów z wydawnictwem nadrzędnym - oznaczenie wydania dla rozdziałów (#843)
 • charakter formalny dostaje nowe pole - charakter ogólny (książka/rozdział/artykuł) (wynika z #843)
 • wyświetlaj informacje o czasie udostępnienia OpenAccess w API (#861)

202005.37

 • eksport promotora w pracach doktorskich w API (b/n),
 • pole „oznaczenie wydania” (#843),
 • poprawnie importuj ilość stron dla monografii dla plików DBF (#847),
 • lepsze przypisywanie grup punktowych w imporcie DBF (b/n),

202005.36

 • poprawki importu rekordów z plików DBF oraz procedur wycinających dane na temat numeru i tomu (#845)
 • import z plików DBF zachowuje oryginalne numery ID (b/n),
 • eksport prac doktorskich w API (b/n),

202004.35

 • filtrowanie po roku publikacji w API (#844)

202004.34

 • zmiany nazw kolumn raportu ewaluacji (#830)
 • dodatkowe pola metryczki rekordu oraz sumowanie w XLS w raportach slotów (#829),
 • rozszerzanie listy źródeł przy imporcie plików DBF (b/n),
 • nie wymagaj wydziału przy eksporcie do PBN - eksportuj całą uczelnię (#828)
 • wygodniejsze sortowanie wydziałów w module redagowania oraz możliwość ręcznego sortowania jednostek (#802)

202004.33

 • eksport pola public-uri do PBNu eksportuje w pierwszej kolejnosci adres publiczny, w drugiej - płatny, adresy generowane na podstawie PubMedID nie są już wysyłane (#834)
 • eksportowane jest pole book-with-chapters do PBN (#824)
 • nie usuwaj spacji przed kropką przy imporcie publikacji (b/n),

202004.32

 • filtrowanie po charakterze formalnym w API (b/n)

202004.31

 • filtrowanie po dacie w REST API dla obiektów Autor, Wydawnictwo_Ciagle, Wydawnictwo_Zwarte, Zrodlo (b/n),
 • dodatkowe pola ISSN / EISSN w REST API (b/n),
 • eksportuj identyfikator ORCID autora do PBN, datę modyfikacji rekordu dla wydawnictw, datę dostępu dla OpenAccess (#824)

202003.29

 • Django 3.0 (b/n),
 • REST API (b/n),
 • narzędzie do dzielenia „podwójnych” wydawców po imporcie (b/n)

202003.27

 • napraw błąd importu pliku dyscyplin uniemożliwiający zmianę zaimportowanych już dyscyplin (b/n),
 • drobne poprawki zachowania admina (nie wyświetlaj listy tabel z importem danych z pliku DBF jeżeli nie są zaimportowane, nie pozwalaj na usuwanie własnego konta, nie pozwalaj na usunięcie ostatniego konta superużytkownika, nie wyświetlaj komunikatu błędu gdy próbujemy dopisać rekord z powiązaniem autora do rekordu w sytuacji gdy nie podano jednostki) (b/n),

202003.26

 • wyświetlaj również wydawnictwa zwarte w raporcie slotów - ewaluacja (b/n),
 • skracaj listę autorów gdy powyżej 100 znaków dla widoku HTML w raporcie slotów - ewaluacja (b/n),
 • umożliwiaj filtrowanie raportu slotów - ewaluacja (b/n),

202003.25

 • wyświetlaj kolumnę z ilością wszystkich autorów w raporcie slotów - autor (#807)
 • wyświetlaj mniejsze czcionki w raporcie slotów - autor
 • raport slotów - ewaluacja (#809)

202003.23

 • wyświetlaj dodatkowe kolumny w raporcie slotów - autor (#807)

202003.22

 • regresja: błędy raportu slotów (#811)

202003.21

 • regresja: wyszukuj po polu „Dostęp dnia (wolny dostęp)” (#815)
 • regresja: wyszukuj prawidłowo prace w obcych jednostkach (#816) + poprawki wydajności,
 • ustalaj obcą jednostkę w uczelni przy imporcie (b/d),
 • nie pozwalaj na ustalenie nie-obcej jednostki jako obcej dla uczelni (b/d),
 • regresja: wyszukuj prawidłowo prace w obcych jednostkach (#816)
 • poprawnie wyszukuj przypisania autora do dyscypliny w multiwyszukiwarce (b/d),
 • mniejsza ilość zapytań o grupy użytkownika w redagowaniu (b/d),

202003.20

 • ORCID i PBN ID w raport slotów - uczelnia (#808),
 • wyświetlanie numeru PBN ID na stronie autora (b/n),
 • licz sloty tylko dla autorów afiliowanych (#810)
 • w przypadku zaznaczenia opcji «afiliuje» przy obcej jednostce, zgłaszaj błąd (b/n),
 • operatory do multiwyszukiwarki: afiliuje TAK/NIE, dyscyplina ustawiona TAK/NIE, obca jednostka TAK/NIE (umożliwia zapytania z #816, #817, #814, #815)

202003.19

 • import pliku DBF nie dzieli tytułu po znaku równości na oryginalny i pozostały (b/n),
 • autorom przypisanym do rekordów patentów można przypisywać dyscypliny naukowe (b/n),
 • aktualizacja pakietów zależnych z przyczyn bezpieczeństwa (bleach3) (b/n),
 • eksport PBN: eksportuj prace z PK większym, niż 5 (poprzedni warunek: większe lub równe) (b/n),
 • aliasy wydawców (b/n),
 • tworzenie źródła wprost z formularza dodawania wydawnictwa ciągłego w module redagowania (#800), tak utworzone źródło dostanie zawsze rodzaj źródła równy: periodyk,
 • wyświetlanie PubMed ID, PMC ID oraz ISBN i ISSN w opisie bibliograficznym (#801, #799),

202002.18

 • wyświetlaj lata dla raportu zerowego w jednej kolumnie (#812)
 • nie uwzględniaj wpisów dyscyplin bez punktacji w raporcie zerowym (#785)
 • umożliwiaj oddzielne zarządzanie widocznością raportu slotów zerowych (#785)
 • nie dodawaj pola 103 do konferencji przy imporcie DBF (#794)
 • akceptuj podwójnych autorów przy imporcie DBF (#792)
 • poprawnie rozpoznawaj formę główną autora (#806)
 • poprawnie importuj z plików DBF numery stron i pola szczegółów (#795, #796)

202002.17

 • umożliwiaj poprawne wylogowanie użytkownika z systemu, bez wyświetlania strony błędu (#714)
 • nie zgłaszaj awarii dla eksportu XLS pustych skoroszytów dla raportu slotów - autor (#782)
 • umożliwiaj poprawne resetowanie hasła użytkownika (#675)
 • napraw błąd w wyszukiwaniu pełnotekstowym (#683)

v202002.16

 • raport slotów „zerowy”, pokazujący autorów z zadeklarowaną dyscypliną, ale bez prac w tej dyscyplinie (#785)

v202002.15

 • rezygnacja z Pipfile na rzecz pip-tools
 • rezygnacja z Raven na rzecz sentry-sdk
 • zmiany eksportu do PBN:
  • wyrzucono pole eksport-pbn-size,
  • wyrzucono pole employed-in-unit dla autorów/redaktorów,
  • wykasowano pola „other-contributors”, generują się wszyscy autorzy (również obcy)
  • dla książek pod redakcją generują się wszyscy redaktorzy oraz nie generują się autorzy rozdziałów
  • dla książek i rozdziałów generują się tylko publikacje z punktacją PK>5

v202001.14

 • poprawiony błąd związany z obliczaniem punktów dla dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych, etc. (sentry:BPP-UP-8Q)

v202001.12

 • poprawne obliczanie punktacji dla dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych (#775)
 • mniejszy rozmiar pliku wynikowego (whl)
 • usunięto minimalną ilośc slotów dla raportu slotów - uczelnia (#781)
 • rozbijanie raportu slotów - uczelnia na jednostki i wydziały (#784)

v201911.9

 • import baz danych z systemów zewnętrznych
 • równolegle działające polecenie rebuild_cache, przyspieszające czas nocnej przebudowy cache bazy

v201910.7

 • niezwykle eleganckie tabele w XLS wraz z opisem (#766)
 • bardziej widoczny indeks wydawców w module redagowania (#771)
 • uwzględniaj prace posiadające 100 punktów PK dla „Monografia – wydawnictwo poziom I” (#770)
 • klikalny tytuł pracy w raporcie slotów (#772)
 • raport slotów z możliwością podania parametru poszukiwanej ilości slotów i opcjonalnym wyświetlaniem autorów poniżej zadanego slotu (#765)
 • nie licz slotów dla prac wieloośrodkowych (typ KBN=PW) (#761)
 • zmiana nazwy kolumny „PKdAut” na „punkty dla autora” (#754)
 • wyświetlaj punkty PK w raporcie autora (#769)
 • nie kopiuj linku do płatnego dostępu w opcji „tamże” (#722)
 • konfigurowalne „Rozbij punktację na jednostki” dla rankingu autorów (#750)

v201910.6

 • możliwość niezależnego ustalenia opcji widoku raportów „raport slotów - uczelnia” i „raport slotów - autor”
 • poprawne kasowanie wcześniej zapisanej informacji o slotach i punktach
 • poprawki pobierania arkuszy XLS dla raportu slotow - poprawnie eksportowane liczby, szerokośc kolumn

v201910.5a0

 • raport slotów - uczelnia: eksport do XLS bez tagów HTML, możliwość filtrowania
 • usunięto zdublowaną tabelę dla raportu slotów autorów

v201910.1a0

 • tabelki z możliwością eksportu XLS - punkty i sloty dla autorów i uczelni

v201909.0001-alpha

 • przełączenie na system wersji numerowanych od kalendarza (calver, #746)
 • opcje wyświetlania raportu slotów i tabelki z punktacją slotów na podstronie pracy – dla wszystkich, tylko dla zalogowanych lub dla nikogo.
 • nie licz slotów dla punkty PK = 0 dla wydawnictw ciągłych
 • możliwość umieszczenia dowolnego tekstu przed i po liście autorów w opisie bibliograficznym

1.0.31

 • drobne poprawki zmiany nazwy raportu slotów

1.0.31-dev3

 • w przypadku braku wpisanej wartości w pole „liczba znakow wydawniczych”, do paczek dla PBN wrzucaj wartosc 0 (zero). Pole wg Bibliotekarzy nie jest już wymagane przez Ministerstwo, zas oprogramowanie PBN na ten moment jeszcze tego pola wymaga.
 • kolumna z PK dla raportu slotów
 • poprawiono matchowanie autorów dla importu dyscyplin w sytuacji szukania autora po tytule naukowym (#742)

1.0.31-dev2

 • polecenie do automatycznego przypisywania dyscyplin - dla autorów, którzy mają przypisaną tylko jedną dyscyplinę dla danego roku, można za pomocą polecenia command-line przypisać z automatu tą dyscyplinę do wszystkich ich prac, które nie mają przypisanej dyscypliny
 • raport slotów

1.0.31-dev1

 • nie wymagaj ilości znaków wydawniczych od rozdziałów i monografii przy eksporcie dla PBN
 • połącz 3 pola obiektu Charakter Formalny: „Artykuł w PBN”, „Rozdział w PBN”, „Ksiażka w PBN” w jedno pole „Rodzaj dla PBN”, które to może przyjąć jedną z 3 powyższych wartości; wcześniejszy model umożliwiał eksportowanie jednego charkateru formalnego jako rozdział bądź książka, jednakże po usunięciu warunku dotyczącego liczby znaków wydawniczych, niektóre rekordy mogłyby w takiej sytuacji być eksportowane więcej, niż jeden raz.
 • konfigurowalne podpowiadanie dyscypliny autora (w sytuacji gdy ma tylko jedną na dany rok) podczas przypisywania autora do rekordu publikacji; zmiana konfiguracji za pomoca obiektu «Uczelnia» (#728),
 • poprawka błędu gdzie dla autorow z dwoma dyscyplinami była podpowiedź dyscypliny a nie powinno jej byc (#729)
 • rozbicie pliku test_admin.py na klika mniejszych celem usprawnienia efektywności testow uruchamianych za pomocą pytest-xdist (na wielu procesorach)

1.0.31-dev0

 • liczenie punktów i slotów dla wydawnictw zwartych
 • „charakter dla slotów” dla charakteru formalnego
 • informacja o możliwości (lub niemożliwości) policzenia punktów dyscyplin dla rekordu w panelu administracyjnym

1.0.30-dev3

 • „rozbieżności dyscyplin” - moduł umożliwiający podejrzenie różnic pomiędzy dyscyplinami przypisanymi na dany rok dla autora a dyscyplinami przypisanymi do rekordów
 • lepsza obsługa kolejki cache

1.0.30-dev2

 • poprawki drobnych błędów

1.0.30-dev1

 • drobne poprawki

1.0.30-dev0

 • poprawki

1.0.29-dev3

 • wyświetlanie informacji o punktacji dla dyscyplin i slotach

1.0.29-dev2

 • powiązanie rekordu publikacji z autorem pozwala również wprowadzić informację na temat dyscypliny

1.0.29-dev1

 • umożliwiaj konfigurację opcji „pokazuj liczbę cytowań na stronie autora”,
 • poprawione kasowanie patentów
 • poprawne wyszukiwanie po dyscyplinach
 • procent odpowiedzialności za powstanie pracy wyświetla się na podstronie pracy

1.0.28

 • poprawki importu dyscyplin: lepsze dopasowywanie autora z jednostką z pliku wejściowego do danych w systemie
 • poprawiony błąd importu dyscyplin utrudniający poprawne wprowadzenie pliku do bazy
 • możliwość wyszukiwania przez ORCID w multiwyszukiwarce oraz w globalnym wyszukiwaniu
 • numer ORCID staje się unikalny dla autora

1.0.27

 • dyscyplina główna i subdyscyplina wraz z procentowym udziałem
 • możliwość identyfikowania autorów po ORCID przy imporcie dyscyplin
 • nowy plik z przykładowymi informacjami dla importu dyscyplin,
 • możliwość przypisywania rodzaju kolumny przy imporcie dyscyplin,
 • możliwosć wprowadzania procentowego udziału odpowiedzialności autora w powstaniu publikacji
 • Django 2.1

1.0.26

 • wyszukiwanie zaawansowane: gdy podane jest imię i nazwisko ORAZ np jednostka lub typ autora, wyniki będą poprawne tzn związane ze sobą (autor + afiliacja), a nie tak jak do tej pory pochodzące z dowolnych powiązań autora do rekordu,
 • nowy operator dla pól autor, jednostka, wydział, typ odpowiedzialności „równy+wspólny”, który zachowuje się tak, jak do tej pory zachowywał się operator „równy”. Gdy chcemy znaleźć rekordy wspólne opublikowane przez dwóch lub więcej autorów/jednostki/wydziały, gdy chcemy znaleźć rekordy, które np. mają typ autora „redaktor” i „tłumacz” - korzystamy z tego operatora; gdy chcemy znaleźć prace autora afiliowane na konkretną jednostkę, korzystamy z operatora „równy”
 • kosmetyka wyświetlania szczegółów rekordu: pole „Zewnętrzna baza danych”, justowanie nagłówków do prawej strony.
 • wyszukiwanie: prawidłowo obsługuj zapytania o rekordy zarejestrowane w kilku zewnętrznych bazach danych

1.0.27-alpha

 • obsługa punktacji SNIP

1.0.25

 • mniejsza wielkość tytułu na wydruku z opcji „Wyszukiwanie” (#632)
 • tytuł naukowy autora nie wchodzi do elementu opisu bibliograficznego rekordu (#633)
 • możliwość określania drzewiastej struktury dla charakterów formalnych - określanie charakterów nadrzędnych, wraz z możliwością wyszukiwania z uwwzględnieniem tej struktury (#630)
 • możliwość określenia dla rankingu autorów, aby wybierane były jedynie prace afiliowane na jednostkę uczelni (= czyli taką, która ma zaznaczone „skupia pracowników” w module Redagowanie - Struktura) (#584)

1.0.23

 • możliwość skonfigurowania, czy na wydrukach z „Wyszukiwania” ma pojawiać się logo i nazwa uczelni oraz parametry zapytania (#603)
 • poprawki wydruków - mniejsza czcionka i marginesy (#619)
 • ukryj liczbę cytowań dla użytkowników niezalogowanych w wyszukiwaniu; dodaj raporty z opcjonalnie widoczną liczbą cytowań (#626)
 • pozwalaj na określanie szerokości logo na wydrukach przez edycję obiektu „Uczelnia”
 • automatycznie dodawaj ciąg znaków „W: ” dla opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego (#618)
 • wyszukiwanie po liczbie autorów, możliwość wyszukiwania rekordów bez uzupełnionych autorów (#598)
 • możliwość sortowania przy użyciu pól liczba autorów, liczba cytowań, data ostatniej zmiany, data utworzenia rekordu i innych (#589)
 • kropka na końcu opisu bibliograficznego, prócz rekordów z DOI (#604)
 • definiowana ilość rekordów przy której pojawia się opcja „drukuj” i „pokaż wszystkie” dla użytkowników zalogowanych i anonimowych, poprzez edycję obiektu Uczelnia (#610)
 • możliwość podglądania do 100 rekordów wydawnictw zwartych i ciągłych powiązanych do konferencji
 • możliwość jednoczasowej edycji do 100 rekordów powiązań autora i jednostki w module redagowanie, przy edycji obiektu Jednostka

1.0.21

 • możliwość ustalenia domyślnej wartości pola „Afiliuje” dla rekordów wiążących rekord pracy z rekordem autora
 • możliwość wyszukiwania po liczbie cytowań; wyświetlanie liczby cytowań w tabelkach wyszukiwania
 • możliwość pokazywania liczby cytowań w rankingu autorów z opcjonalnym ukrywaniem tego parametru za pomocą modułu redagowania (opcje obiektu Uczelnia)
 • możliwość pokazywania liczby cytowań na podstronie autora z opcjonalnym ukrywaniem tego parametru za pomocą modułu redagowania (opcje obiektu Uczelnia)
 • poprawiono błąd powodujący niewłaściwe generowanie eksportów PBN dla rekordów książek w których skład wchodziło powyżej 1 rozdziału (#623)
 • poprawne wyświetlanie raportów jednostek i wydziałów, zgodne z ustawieniami obiektu „Uczelnia”
 • poprawne eksportowanie do PBN konferencji indeksowanych w WOS/Scopus (#621)
 • poprawione generowanie plików XLS w niektórych środowiskach (#601)
 • możliwość określania rodzaju konferencji w module redagowanie: lokalna, krajowa, międzynarodowa oraz wyszukiwania po typach konferencji (#620)

1.0.20

 • możliwość wyszukiwania nazwiska autora dla pozycji 1-3, 1-5 oraz dla ostatniej pozycji - dla użytkowników zalogowanych

1.0.19

 • możliwość globalnej konfiguracji sposobu wprowadzania powiązań autorów z rekordami

1.0.18

 • obsługa API WOS-AMR od Clarivate Analytics
 • lepsze wyświetlanie rekordu patentu w widoku rekordu
 • poprawka formularza edycji autorów powiązanych z rekordem w module redagowania - obecnie edycja odbywa się za pomocą formularzy poziomych, co zwiększyło czytelnosć
 • możliwość oznaczania i wyszukiwania rekordów indeksowanych w zewnętrznych bazach danych (np. WoS, Scopus) dla wydawnictw ciągłych
 • nazwa konferencji zawiera etykietę „WoS” lub „Scopus” w przypadku, gdy konferencja jest indeksowana,
 • eksport PBN działa poprawnie w przypadku podania tej samej daty w polu „od” i „do”
 • ukrywanie pól w „wyszukiwaniu” oraz brak dostępu do raportów zgodnie z ustawieniami systemu dokonanymi w module „Redagowanie”

1.0.17

 • import i wyszukiwanie dyscyplin naukowych

1.0.16 (2018-03-20)

 • błąd wyświetlania strony w przeglądarce Edge został naprawiony,
 • data ostatniej modyfikacji dla PBN wyświetla się dla zalogowanych użytkowników

1.0.15 (2018-03-07)

 • dodatkowe pole dla typu odpowiedzialności, umożliwiające mapowanie charakterów formalnych autorów na charaktery formalne dla PBN
 • nowe pola dla patentów: wydział, rodzaj prawa patentowego, data zgłoszenia, numer zgłoszenia, data decyzji, numer prawa wyłącznego, wdrożenie.
 • impact factor dla Komisji Centralnej ma 3 pola po przecinku (poprzednio 2)
 • zmiana sposobu nawigacji na menu na górze ekranu,
 • wyszukiwanie zyskuje nową szatę graficzną i animacje.

1.0.4 (2018-02-13)

 • poprawienie błędu wyszukiwania autorów w przypadku, gdy w wyszukiwanym ciągu znajdzie się spacja,
 • zezwalaj na dowolną wartość zapisanego imienia i nazwiska w module redagowania,
 • umożliwiaj wyszukiwanie po pierwszym nazwisku i imieniu (pierwszy autor, redaktor, etc)

1.0.1 (2018-01-01)

 • wyświetlanie danych OpenAccess na widoku pracy,
 • wyświetlanie DOI w opisach bibliograficznych, raportach oraz widoku pracy,
 • poprawiony błąd budowania zapytania SQL na potrzeby wyszukiwania pełnotekstowego

0.11.112 (2017-12-09)

 • wyszukiwanie konferencji w globalnej nawigacji modułu redagowania

0.11.111 (2017-11-16)

 • poprawiony błąd związany z wyborem pola „tylko prace z afiliowanych jednostek” występujący w formularzu raportu autorów
 • optymalizacja wyświetlania podstrony jednostki w przypadku, gdy zawiera ona więcej, niż 100 autorów.

0.11.109 (2017-11-14)

 • możliwość przejścia do panelu redagowania z każdej strony serwisu, gdzie tylko ma to sens (jednostki, autorzy, artykuły, wydziały),
 • kosmetyczne poprawki wyświetla raportów,
 • poprawiony błędny warunek dla funkcji raportu autorów „uwzględniaj tylko prace afiliowanych jednostek uczelni”,

0.11.107 (2017-11-12)

 • opcja „Stwórz autora” tworzy domyślnie autora niewidocznego na stronach jednostek, kapitalizując nazwiska,
 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne działanie funkcji usuwania pojedynczych rekordów z wyników wyszukiwania.

0.11.106 (2017-11-10)

 • możliwość łatwego przechodzenia z formularza edycji w module redagowania do stron WWW dostepnych dla użytkownika końcowego
 • [kod] generowanie opisu bibliograficznego autorów za pomocą systemu templatek Django; usunięcie kodu generowania opisu bibliograficznego autorów za pomocą własnych tagów,
 • pole „Pokazuj na stronach jednostek” dla Autorów staje się polem „Pokazuj” i określa widoczność autora na stronie jednostki oraz w „Rankingu autorów”

0.11.104 (2017-11-08)

 • usunięto błąd uniemożliwiający edycję już zapisanego autora w rekordach wydawnictwa ciągłego i zwartego

0.11.103 (2017-11-06)

 • od tej wersji, dla wydawnictw zwartych, gdzie określone jest wydawnictwo nadrzędne, nie ma już potrzeby uzupełniania pola „Informacje”, gdyż system w opisie bibliograficznym użyje tytułu wydawnictwa nadrzędnego,
 • miniblog - możliwość umieszczenia aktualności na pierwszej stronie serwisu.
 • obsługa przycisku „Uzupełnij rok” dla wydawnictwa zwartego (uzupełnia dane na podstawie pola „Szczegóły” bądź z „Wydawnictwo nadrzędne”) oraz dla wydawnictwa ciągłego (uzupełnia dane na podstawie pola „Informacje”).

0.11.101 (2017-11-03)

 • opcjonalne uwzględnianie prac spoza jednostek uczelni w raportach autorów,
 • naprawiono działanie konektora OAI-PMH,
 • „prawdziwa” funkcja „pozostałe prace” dla raportów,
 • poprawione wyświetlanie rekordów (poprawna obsługa tagów „sup” i „sub” w opisach bibliograficznych).

0.11.90 (2017-09-23)

 • opcjonalne rozbicie na jednostki i wydziały w rankingu autorów
 • możliwość ukrycia pola „Praca recenzowana”
 • poprawki wyświetlania podstron autora i jednostki

0.11.77 (2017-09-19)

 • poprawiono liczenie punktacji sumarycznej w rankingu autorów
 • poprawiono wyszukiwanie dla podanych jednocześnie par autor + jednostka
 • poprawki wydajności wyszukiwania

0.11.55 (2017-08-30)

 • domyślne sortowanie rankingu autorów
 • obsługa PostgreSQL 9.6

0.11.53 (2017-08-29)

 • poprawiony błąd eksportowania plików XLS i DOCX utrudniający ich otwieranie
 • poprawiony błąd wyszukiwania dla pola „Źródło”
 • opcjonalne ukrywanie elementów menu serwisu dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych

0.11.50 (2017-08-23)

 • poprawiony błąd uniemożliwiający sortowanie w rankingu autorów
 • tabela rankingu autorów stylizowana podobnie jak inne tabele w systemie
 • możliwość eksportowania rankingu autorów oraz raportów autorów, jednostek i wydziałów w różnych formatach wyjściowych (m.in. MS Excel, MS Word, CSV)

0.11.43 (2017-08-15)

 • możliwość zmiany wyglądu kolorystycznego systemu
 • nowy framework raportów oparty o zapytania w języku DSL, obsługiwany w pełni przez użytkownika końcowego
 • konfigurowalny czas długości trwania sesji - możliwość wybrania, jak długo system czeka na reakcję użytkownika przed automatycznym jego wylogowaniem
 • autorzy przy wyszukiwaniu przez globalną nawigację oraz w module „Redagowanie” wyświetlani są zgodnie z ilością publikacji w bazie
 • możliwość automatycznego utworzenia autora i serii wydawniczej podczas wpisywania rekordu - bez konieczności przechodzenia do innej częsci modułu redagowania
 • opcja resetu hasła w przypadku jego zapomnienia
 • konfigurowalny czas do przymusowej zmiany hasła, konfigurowalny moduł zapamiętujący ostatnio wpisane hasła oraz konfigurowalna ilość ostatnio zapamiętanych haseł

0.11.19 (2017-07-15)

 • do rekordu powiązania autora z wydawnictwem (zwartym, ciągłym lub patentem) dochodzi pole „afiliowany”, domyślnie mające wartość «PRAWDA». Należy je odznaczyć w sytuacji, gdyby autor danej publikacji zgłosił powiązanie do jednostki będącej w strukturach uczelni w której jest zatrudniony jednakże jednoczasowo do tej publikacji zgłosił inną jednost

 • do rekordu wydawnictwa zwartego, ciągłego, patentu, pracy doktorskiej i pracy habilitacyjnej dochodzą pola „strony”, „tom” i „numer zeszytu”: - w sytuacji, gdy są wypełnione, to ich wartości są używane do eksportu PBN, - w sytuacji, gdy są niewypełnione, system spróbuje wyekstrahować te dane z

  pól „szczegóły” i „informacje” analizując ciągi znaków, poszukując ciągów takich jak „vol.”, „t.”, „r.”, „bd.” dla tomu, „nr”, „z.”, „h.” dla numeru zeszytu, „ss.” lub „s.” dla stron, „b. pag.” dla braku paginacji,

  • podczas edycji rekordu w module „redagowanie” pola te zostaną uzupełnione przez system na podstawie pól „szczegóły” i „informacje” gdy użytkownik kliknie odpowiedni przycisk; w takiej sytuacji pola te, jeżeli zawierają jakieś informacje, zostaną nadpisane.
 • konferencje - w module redagowania można dopisywać dane o konferencjach, które następnie mogą być przypisane do wydawnictwa ciągłego lub wydawnictwa zwartego

 • struktura - w module redagowania za pomocą rekordu uczelni można ukryć wyświetlanie punktacji wewnętrznej oraz Index Copernicus

 • autor - nowe pole „Open Researcher and Contributor ID”

 • wygodna edycja kolejności wydziałów w module Redagowanie➡Struktura➡Uczelnia

 • poprawiono błąd związany z obsługą pola dla rekordu Autor „Pokazuj na stronie jednostki”. Autorzy którzy mają to pole odznaczone, nie będą prezentowani na stronach jednostek.

 • dla typów KBN można określać odpowiadający im charakter PBN. Pole to zostanie użyte jako fallback w sytuacji, gdy rekord charakteru formalnego do którego przypisana jest dana praca nie ma określonego odpowiadającego mu charakteru PBN

 • podgląd na znajdujące się w bazie charaktery PBN i przypisane im charaktery formalne i typy KBN w module „Redagowanie”

 • w bloku „Adnotacje” w module „Redagowanie” wyświetla się ID oraz PBN ID

 • pola „Seria wydawnicza” oraz „ISSN” dla wydawnictwa zwartego

 • możliwość określania nagród oraz statusu wybitności pracy dla rekordów wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych

 • możliwość filtrowania po statusach openaccess w module „Wyszukiwanie” dla użytkowników niezalogowanych

0.11.0 (2017-07-05)

 • obsługa Python 3 + Django 1.10

0.10.96 (2017-04-02)

 • pierwsza publicznie dostępna wersja