Historia zmian

Bpp 202311.1121 (2023-11-12)

Usprawnienie

 • kompatybilność z nowym API PBN w zakresie wysyłania dyscyplin ze słowników aktualnych i nieaktualnych (odpowiedniki-pbn)

Bpp 202310.1118 (2023-10-19)

Usprawnienie

 • umożliwiaj importowanie punktów i dyscyplin źródeł z informacji z PBN, umożliwiaj weryfikację źródeł po stronie PBN (ten sam ISSN, różne MNISWID, brak informacji o dyscyplinach) (#1354)

Bpp 202310.1116 (2023-10-01)

Usprawnienie

 • autoryzacja za pomocą Office 365 (office365)

 • możliwość instalowania backendów autoryzacyjnych jako warianty podstawowego pakietu (warianty)

Bpp 202309.1115 (2023-09-25)

Usprawnienie

 • licz sloty dla roku 2024, przy pomocy dotychczasowego algorytmu (rok-2024)

Bpp 202309.1114 (2023-09-14)

Naprawione

 • napraw pobieranie journali przez ich PBN UID (pobieranie-journala-przez-pbn-id)

 • ponownie włacz widoczność przycisków „Eksport” oraz „Dodaj z CrossRef API” (regresja-eksport-api)

Usprawnienie

 • import list ministerialnych 2023 (import-list-2023)

Bpp 202309.1113 (2023-09-10)

Usprawnienie

 • obsługa API v2 dla dyscyplin PBN (nowe-dyscypliny-pbn)

Bpp 202308.1112 (2023-08-31)

Naprawione

 • poprawka dotycząca parametru «minimalne PK» dla raportu zerowego (ignoruj prace z wynikiem PK mniejszym, niż zadany parametr; poprzednio - mniejszym lub równym) (raport-zerowy-1)

Bpp 202308.1111 (2023-08-29)

Naprawione

 • poprawiono wyświetlanie bannera dot. cookies; kod trackera Google pojawia się w tej sytuacji opcjonalnie (bug1-cookie)

Usprawnienie

 • konfigurowalny raport zerowy (raport-zerowy-1)

Bpp 202307.1110 (2023-07-25)

Naprawione

 • poprawka błędu pojawiającego się przy wyświetlaniu wielu stron w multiwyszukiwarce (bug1)

Bpp 202307.1107 (2023-07-21)

Usprawnienie

 • Django 4.2 (new)

Bpp 202307.1106 (2023-07-09)

Naprawione

 • napraw błąd związany z przetwarzaniem zmiennych przez bibliotekę formularzy django-crispy-forms (template1)

Usprawnienie

 • Nie loguj „anonimowych” zdarzeń związanych ze zmianą rekordu przez easyaudit (new)

Bpp 202307.1105 (2023-07-09)

Usprawnienie

 • Moduł import_dbf przesunięty do oddzielnego modułu – plugina (new-2)

Bpp 202307.1104 (2023-07-04)

Naprawione

 • poprawne wyszukiwanie po wydziale pierwszego zgłaszającego autora w module „Zgłoś publikację” (new-2)

Usprawnienie

 • modułowość oprogramowania – możliwość instalowania pakietów w namespace bpp_plugins, które to kolejno zostaną automatycznie wykryte i dodane do INSTALLED_APPS (new-1)

 • pole «Opis» również dla autorów (new-2)

Bpp 202305.1102 (2023-05-22)

Usprawnienie

 • nowy styl prezentacji jednostek na stronie wydziału (#1344)

Bpp 202304.1101 (2023-04-17)

No significant changes.

Bpp 202304.1100 (2023-04-17)

Usprawnienie

 • poprawna obsługa punktacji dyscyplin z dziedzin humanistycznych, społecznych i teologicznych (1331-dyscypliny)

 • opis jednostki może zawierać tagi HTML (#1341)

Bpp 202302.1099 (2023-02-21)

Usprawnienie

 • umożliwiaj pobieranie raportu slotów - uczelnia przez API w formacie JSON (#1332)

Bpp 202302.1098 (2023-02-06)

Naprawione

 • poprawna obsługa parametrów początkowych dla formularzy inline z autorami w przypadku dodawania rekordu przy pomocy CrossRef API (#1310)

Usprawnienie

 • Możliwość dodawania i wyszukiwania oświadczeń Komisji Ewaluacji Nauki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) (#1318)

 • dodanie kolumny z jednostką afiliowaną do raportu ewaluacja - upoważnienia (#1330)

Bpp 202301.1097 (2023-01-01)

Usprawnienie

 • możliwość wysyłania wyłącznie informacji o płatnościach do PBNu (bez_numeru2)

Bpp 202212.1096 (2022-12-27)

Usprawnienie

  • mapowanie kół naukowych do powiązania autora i jednostki do rekordu – dla jednostek przypisz koło naukowe, do którego przypisany jest autor. (bez_numeru)

Bpp 202211.1095 (2022-11-30)

Naprawione

 • naprawiono generowanie raportu slotów uczelnia w formacie XLSX (#1316)

Usprawnienie

 • umożliwiaj import opłat za publikację z plików XLSX generowanych przez system (bez_numeru)

Bpp 202211.1094 (2022-11-22)

Naprawione

 • popraw literówkę (bez_numeru)

Usprawnienie

 • możliwość wyszukiwania po rodzaju jednostki (jednostka / koło naukowe) (bn1)

 • możliwość wyszukiwania po kierunkach studiów (bn2)

Bpp 202210.1092 (2022-11-20)

Naprawione

 • popraw literówkę (bez_numeru)

Usprawnienie

 • użyj standardowego polecenia env() zamiast django_getenv() do konfigurowania serwisu (bez_numeru)

Bpp 202210.1091 (2022-10-16)

Naprawione

 • popraw literówkę w nazwie kolumny modułu redagowania (bez_numeru)

Bpp 202210.1090 (2022-10-16)

Naprawione

 • załącz prawidłowo pliki tłumaczeń w pakiecie WHL (bez_numeru)

Bpp 202209.1089 (2022-10-16)

Naprawione

 • prawidłowe łączenie do kanałów ASGI w sytuacji, gdy nazwa użytkownika zawiera znaki nie-alfanumeryczne lub akcenty (bez_numeru-01)

 • prawidłowe wysyłanie listów e-mail w sytuacji gdy tytuł pracy zawiera nowe linie (moduł zglos_publikacje) (bez_numeru-02)

 • prawidłowo obsługuj pliki dodawane w formularzu zgłoszenia pracy (bez_numeru-03)

 • zmiana w powiadamianiu zgłaszających publikację: użyj nie jednostki pierwszego autora do określenia wydziału (a przez to osoby do powiadomienia), ale użyj pierwszej nie-obcej jednostki, jeżeli taka występuje, do określenia wydziału (a przez to osoby do powiadomienia) (bez_numeru-04)

 • poprawne komunikaty przy braku ID autora w autocomplete dla dyscypliny (bez_numeru-05)

Dokumentacja

 • użycie towncrier do generowania list zmian (bez_numeru-01)

Usprawnienie

 • pokazuj aktualną funkcję autora po nazwisku w wyszukiwaniu globalnym (bez_numeru-01)

 • umożliwiaj większy wybór kolumn przy wyświetlaniu tabelki autorów w module redagowania (bez_numeru-02)

 • możliwość szybkiego dodawania zgłoszeń prac użytkowników jako wydawnictwo zwarte lub wydawnictwo ciągłe (b/n),

 • możliwość porównywania danych prac z CrossRef API po DOI (b/n),

 • możliwość importu rekordów z CrossRef API - do nowego rekordu wydawnictwa ciągłego (b/n),

 • możliwość eksportowania danych z tabeli autora do formatu XLS (b/n),

 • popraw błąd wyszukiwarki objawiający się problemami z sortowaniem po polu źródło/wydawnictwo nadrzędne (b/n),

 • poprawiono błąd wysyłania rekordu do PBN w sytuacji, gdy lokalnie nie istnieje instytucja lub osoba (b/n),

 • poprawki aplikacji do uruchamiania procesów w tle (b/n),

 • nie wyświetlaj przycisku „pokaż w PBN” gdy autor nie ma określonego odpowiednika w PBN (b/n),

 • szybsze wyświetlanie listy nazwisk dla odpowiedników PBN dla autora (b/n),

 • możliwość wyboru widocznych kolumn w module redagowania (b/n),

 • synchronizacja danych z istniejącymi rekordami z CrossRef API (b/n),

 • możliwość oznaczenia jednostki jako „koło naukowe” (b/n),

 • możliwość oznaczenia afiliacji autora do kierunku studiów (b/n),

 • możliwość wymuszenia wysyłania publikacji afiliujących na uczelnię w sytuacji, gdy jednostka nie ma odpowiednika PBN UID a jest poprawną, zatrudniającą autorów jednostką uczelni (b/n),

 • popraw wyszukiwanie autorów w sytuacji, gdy autor o nazwisku o tym samym początku posiada więcej prac naukowych, niż autor o krótszym nazwisku (b/n),

 • użyj funkcji do pełnotekstowego wyszukiwania z Django (porzuć .extra) (b/n),

 • pozbądź się wyszukiwania wg podobieństwa z modułu redagowania dla wydawców (b/n),

Zmiany w poprzednich wersjach

Poniżej znajduje się lista zmian w formacie sprzed używania narzędzia towncrier.

202209.1088

 • usunięto moduł generowania drukowanej „Kroniki Uczelni” (b/n),

 • obsługa Python 3.10, Django 3.2 (#1115),

 • użycie model_bakery zamiast model_mommy (b/n),

 • aktualizuj listę charakterów w multiwyszukiwarce na bieżąco (#647),

 • obsługa PostgreSQL 14 (#1243),

 • aktualizacja biblioteki Celery do 5.2.2 (b/n),

 • podgląd edycji schematu opisu bibliograficznego (#898),

 • możliwość dopisywania własnych publikacji do bazy danych przez pracowników uczelni (#1237),

 • możliwość edycji zgłoszeń publikacji + powiadomienia przez e-mail (#1255),

 • nowa grupa użytkowników „zgłoszenia publikacji” - redaktorzy zajmujący się zgłoszeniami publikacji (b/n),

 • w przypadku pustej grupy użytkowników „zgłoszenia publikacji”, wysyłaj informację mailową do grupy użytkowników „wprowadzanie danych”

 • możliwość wyłączenia wymagania informacji o opłatach w formularzu zgłaszania prac (b/n),

 • wyświetlaj „flash messages” dla użytkownika niezalogowanego (b/n),

 • włącz język zapytań dla modułu redagowania: autorzy, źródła, jednostki, itp. (b/n),

 • możliwość eksportu danych wydawnictw ciągłych i zwartych do formatu XLSX (b/n),

 • możliwość autoryzacji użytkowników za pomocą protokołu LDAP / ActiveDirectory (b/n),

 • wstępna konfiguracja za pomocą django-environ (b/n),

 • wszyscy zalogowani użytkownicy którzy chcą uzyskać dostęp do raportów muszą być dodani do grupy „generowanie raportów” (b/n),

 • formularz zgłaszania publikacji opcjonalnie wymaga zalogowania (b/n),

 • możliwość konfiguracji e-mail za pomoca pliku .env (b/n)

 • możliwość konfiguracji kont administratora za pomocą pliku .env (b/n),

 • usunięty błąd wyszukiwania wydawców w module redagowania po PBN ID (b/n),

 • możliwość obliczania slotów za 2023 (b/n),

 • zgłaszanie publikacji: mozna dopisywac redaktorow do grupy „zgłoszenia publikacji” aby tylko do nich docierały zgłoszenia publikacji, można też dodać ich jako osoby obsługujące zgłoszenia dla wydziału (Redagowanie -> Administracja) aby dostawały e-maile wg wydziału pierwszej jednostki autora ze zgłoszenia publikacji (b/n),

 • użycie backendu django-celery-email dla wysyłania e-maili out-of-band (b/n),

 • logowanie dostępu do serwisu BPP za pomocą django-easy-audit (b/n),

202207.1087

 • aktualizacja biblioteki do generowania PDF z systemu do wersji WeasyPrint 55.0, dodatkowe „uodpornienie” systemu drukującego na przestarzałe certyfikaty SSL na serwerze bpp (#1223),

 • wyświetlaj aktualną jednostkę w raporcie slotów - ewaluacja (#1036)

 • filtry wracają do raportu slotów - uczelnia (#985)

 • możliwość edycji nagłówka strony dla wyświetlania i wydruków po stronie użytkownika (#1226)

 • możliwość edycji stopki z poziou bazy danych (b/n),

 • w sytuacji, gdy kolejność jednostek ustalana jest ręcznie, nie dziel strony Struktura -> Jednostki w module redagowania na podstrony (#1211)

 • umożliwiaj wygenerowanie kodu JSON wysyłanego do PBN API z linii poleceń – polecenie pbn_show_json (b/n),

 • poprawnie wysyłaj strony do PBN API (#1176),

 • informacja o aktualnej jednostce w raportach „zerowych” (#1224),

 • możliwość pobierania/uruchamiania systemu BPP za pomoca polecenia pipx (#1231),

 • przed wyszukiwaniem pełnotekstowym usuń tagi HTML z zapytania (#1222),

 • pokazuj w pierwszej kolejności odpowiedniki PBN dla wydawców, które posiadają ID ministerialne w module redagowania (#1174)

 • pole bazodanowe „aktualny” znika z modelu Autor (b/n),

 • pola „aktualna jednostka” oraz „aktualna funkcja” dla modelu Autor mogą mieć wartość pustą (null) (b/n),

 • poprawiony skrypt odpinający miejsca pracy podczas importu danych kadrowych (#1229),

 • polecenie przebudowania pola «aktualna jednostka» dla powiązań autor+jednostka (b/n),

 • możliwość wpisywania i eksportowania do PBN danych o kosztach publikacji (#1235),

 • możliwość wyszukiwania publikacji w multiwyszukiwarce po aktualnej jednostce autora (#1236),

 • ostrzegaj przed zdublowanym PBN UID przy zapisie prac w module redagowania (#1152),

 • wyświetlaj opis jednostki na podstronie jednostki (#1217),

 • lepsza prezentacja autorów na stronie jednostki przy wykorzystaniu pola „podstawowe miejsce pracy” oraz importu danych kadrowych (#1215)

202205.1086

 • import pracowników: autorzy będą mieli aktualizowane tytuły naukowe przy imporcie, pod warunkiem, że tytuł o takiej samej nazwie lub skrócie jak w pliku XLS istnieje również po stronie BPP; w sytuacji, gdyby w pliku aktualizacji był podany pusty tytuł lub tytuł nie istniejący w systemie BPP, zmiana tytułu naukowego autora nie zostanie przeprowadzona (#1033)

 • aktualna jednostka: w sytuacji, gdyby autor miał dwa lub więcej przypisań do jednostek w tym samym okresie czasu lub w sytuacji gdy daty rozpoczęcia lub zakończenia pracy są puste, system w pierwszej kolejności jako aktualną jednostkę ustali tą, gdzie autor rozpoczął pracę najwcześniej, zakończył najpóźniej, zaś w sytuacji braku jednej lub obydwu tych dat – ustali jednostkę aktualną na tą, która została najpóźniej przypisana, wg numeru ID przypisania, zwiększającego się z każdym kolejnym przypisaniem (#1177),

 • w REST-API przy eksporcie danych pojawiają się streszczenia z bazy danych, wraz z polem języka (#1208),

 • poprawiono błąd związany z niepoprawnym wyliczaniem punktów dla prac w roku 2022 (#1209),

 • raport slotów - ewaluacja pozwala na tworzenie raportów później niż dla 2021 roku (#1210),

 • definiowalna ilość wyświetlanych jednostek na stronę (#1211),

 • możliwość ukrycia jednostek podrzędnych na stronie prezentacji danych (#1212),

 • możliwość wyszukiwania w multiwyszukiwarce po pierwszej jednostce i po pierwszym wydziale (b/n),

 • tylko jedno „podstawowe miejsce pracy” dla połączenia autor+jednostka (b/n),

 • poprawna obsługa pola importowanego z Excela „podstawowe miejsce pracy” (#1213),

 • pokazuj rekordy, którym należy skorygować pole „podstawowe miejsce pracy” oraz umożliwiaj jego wyłączenie (b/n),

 • ustawiaj «Aktualne miejsce pracy» autora na podstawie pola «Podstawowe miejsce pracy» (b/n),

 • szybsze i skuteczniejsze dopasowania źródeł przy integracji danych z PBN (b/n),

 • polecenie check_email znika, korzystamy ze standardowego sendtestemail (b/n),

 • pokazuj «Aktualne miejsce pracy» na podstronie przeglądania autora oraz w module redagowania (b/n),

 • nie pokazuj «Aktualnego miejsca pracy» na podstronie autora jezeli jest to obca jednostka (b/n),

 • import pracowników: umożliwiaj automatyczne przypisywanie obcej jednostki osobom, których nie ma w wykazie pracowników (b/n),

 • przeglądanie/autor: umożliwiaj wyszukiwanie wyłącznie w jednostkach, w których autor ma publikacje (b/n),

202202.1085

 • pola „kwartyl w SCOPUS” oraz „kwartyl w WoS” dla wydawnictwa ciągłego (częściowa implementacja #1204),

 • pola „kwartyl w SCOPUS” oraz „kwartyl w WoS” dla punktacji źródła na dany rok (częściowa implementacja #1203),

 • poprawne wykrywanie serwera testowego (#1191),

 • ustawiaj nagłówek X-Forwarded-Proto i korzystaj z jego zawartości - celem poprawnego generowania linków m.in. w REST API (https zamiast http) (#1180),

202201.1083

 • licz punktacje dla rozdziałów i monografii z roku 2022 wg reguł dla roku 2021 (#1200),

 • w przypadku uruchomienia na serwerze z nazwą „test” w domenie, ustaw tło na zawierające napis „serwer testowy” (#1191),

 • wielowątkowy raport genetyczny (#1202),

 • edycja tytułu raportu multiwyszukiwarki - teraz może zawierać on dodatkowe linie (#1201).

202201.1082

 • nie używaj tagów HTML w generowanych raportach 3N (b/n),

 • zawężaj raporty 3N do zakresu lat 2017-2021 (b/n),

202201.1081

 • poprawka błędu związanego z uruchamianiem procedur na serwerze przez django_tee (#1171)

 • potencjalna poprawka błędu związanego z jednoczesnym działaniem wielu wątków generujących raporty, przebudowujących dane itp. a powstawaniem deadlocks przy przebudowie bazy (#1185),

 • wliczaj monografie do limitu 2.2N dla uczelni dla algorytmów liczących 3N (#1198),

 • do algorytmu genetycznego wprowadzone zostały epoki - kolejne pokolenia osobników, korzystające z populacji rozwiązań obliczonych przez algorytm z poprzednimi ustawieniami (b/n),

 • napraw stronę administracyjną django_tee (b/n).

202111.1081-rc7

 • automatycznie odpinanie publikacji dla raportu genetycznego 3N (#965),

202110.1081-rc6

 • raporty 3N plecakowy i genetyczny (#965),

202110.1081-rc1

 • poprawka błędu związanego z importem maksymalnych slotów autora (b/n),

 • możliwość złapania logów z poleceń uruchamianych w nocy do bazy danych (#1136),

 • raport ewaluacja - upoważnienia (#1083),

 • sprawdzanie i ostrzeganie użytkownika przy zapisie rekordów w sytuacji, gdy dane DOI lub WWW już istnieją w bazie danych (#1059),

 • raport rozbieżności autor-źródło (#1023),

 • z kodu usunięto funkcjonalność importu dyscyplin źródeł (#1122),

 • możliwość importu streszczeń z rekordów PBN (#1146),

 • dołączaj liczbę PK dla raportów wyjściowych 3N (#1159),

 • nie bierz pod uwagę autorów bez okreslonych maksymalnych udziałów jednostkowych do raportów 3N (#1158),

202110.1081-rc0

 • liczba N dla autora staje się ilością udziałów oraz ilością udziałów monografii (#1153),

 • możliwość importu udziałów dla autorów z plików XLSX (#1144),

 • raport 3N pobiera dane z bazy danych (#1157),

 • możliwość dodawania streszczeń do rekordów (#1155),

 • możliwość eksportu streszczeń do PBN (#1155),

 • możliwość eksportu słów kluczowych do PBN (#1155),

 • możliwość pobierania danych autora po PBN UID z modułu redagowania (#1154),

 • usuń błąd polegający na nie wysyłaniu rekordu do PBN w sytuacji istniejących już identycznych danych w tabeli „Przesłane dane” po wycofaniu jego oświadczeń (#1149),

 • usuń błąd polegający na nieprawidłowym importowaniu oświadczeń z PBN po eksporcie rekordu zawierającego oświadczenia z datą (pole statedTimestamp) (#1147),

202110.1081-beta2

 • drobna korekta opisu bibliograficznego - wraca pole „uwagi” (b/n),

 • drobna korekta funkcji strip_html - w przypadku pustego ciągu znaków, nie podnoś wyjątku (b/n)

 • aktualizajca django-denorm-iplweb do wersji 0.5.3 – korekta błędu z deadlockami (b/n),

202110.1081-beta1

 • poprawiono błąd występujący przy wysyłaniu publikacji do PBN przez panel redagowania, w sytuacji, gdy wydawnictwo nadrzędne nie miało odpowiednika PBN UID, a użytkownik nie był autoryzowany (b/n),

 • poprawiono bład występujący przy wysyłaniu publikacji do PBN i włączonym kasowaniu oświadczeń, w sytuacji, gdy serwer PBN odpowiada statusem 200 ale dokument nie zawiera tresci (b/n),

 • usunięto kod odpowiadający za eliminowanie ciągu znaków [kropka][przecinek] z opisów bibliograficznych (b/n),

202110.1081-beta0

 • zmiana określenia z formularza raportu „tylko prace z jednostek uczelni” -> „tylko prace z afiliacją uczelni” (#1094),

 • okreslanie liczby N dla autora dla każdej z dyscyplin (#1143),

 • poprawne przebudowywanie rekordów przy zmianie szablonu przy pomocy django-denorm-iplweb (#1107, #1135),

 • opcja „tylko prace afiliowane” dla raportów: uczelni, wydziału, jednostki i autora (#1092).

202110.1081-alpha

 • pełnotekstowe wyszukiwanie dla indeksu wydawców, wydawców PBN, wydawnictw zwartych (#1102)

 • caching-framework przy użyciu django-denorm-iplweb (#1099)

 • raport optymalizujący 3N (#1131),

 • liczba N dla uczelni dla każdej z dyscyplin (#1131),

 • oznaczaj alias wydawcy w nazwie (#1097),

 • pozwalaj odszukać aliasy wydawcy w adminie (#1097),

202109.1080-beta1

 • kasowanie oświadczen dla rekordów z PK=0 z linii poleceń (#1121),

 • błąd przy zapytaniu kasowania wszystkich dyscyplin przed wysłaniem do PBN nie zaburza dalszej wysyłki rekordu (#1130),

 • poprawna obsługa parametru „nie wysyłaj prac z PK=0” dla integratora uruchamianego z linii poleceń (#1108),

 • poprawne wyświetlanie komunikatu w przypadku próby eksportu pracy z PK=0 (#1108),

202109.1080-beta0

 • możliwość nadpisywania dyscyplin podczas importu – wystarczy podać imie i nazwisko istniejacego w systemie autora w pliku XLS (#884)

 • możliwość zmiany opisu bibliograficznego przez użytkownika (#898),

 • możliwośc zmiany tabelki z widokiem publikacji przez użytkownika (b/n),

202109.1080-alpha

 • przypisywanie dyscyplin za pomocą opcji „rozbieżności dyscyplin” (#909),

 • sortowanie opcji multiwyszukiwarki (opcja „Szukaj”) (#895),

 • polecenie reset_multiseek_ordering do resetowania kolejności sortowania do domyślnej (#895),

202109.1079

 • akcja grupowego wysyłania do PBN w module Redagowania dostepna dla wydawnictwo zwartych (b/n),

 • usunięto regresję związaną z polami WWW/DOI/publiczny WWW, polegającą na nie pojawianiu się ich wartości w formularzu w module redagowania i nie zapisywaniu się ich (b/n),

 • pobieranie po DOI/ISBN zawsze pobiera rekordy z bazy danych PBNu (które to mogły się zmienić w tak zwanym międzyczasie w stosunku do lokalnego cache) (b/n),

 • normalizuj ISBN zapisywany dla lokalnego cache publikacji PBNu (b/n),

 • eksperymentalne wyszukiwanie za pomocą DjangoQL dla wydawnictw zwartych (b/n),

 • wyświetlanie linku do wysłanych danych przy komunikacie błędu (b/n),

 • łatwe przechodzenie z aliasu do wydawcy nadrzędnego (b/n),

 • usunięto błąd który pojawiał się gdy tworzono wydawcę będącym aliasem z przypisaniem poziomów (b/n),

 • możliwość wyszukania po konkretnym wydawcy indeksowanym z poziomu rekordu wydawcy w module Redagowania (b/n),

 • poprawione tłumaczenie drobnych elementów w panelu Redagowania („Add” -> „Dodaj”, „Filter” -> „Filtruj) (b/n),

 • poszerzone pole wyszukiwania tekstowego/języka DjangoQL w module redagowania (b/n),

 • włącz DjangoQL dla wydawnictw ciągłych (b/n),

 • usunięto błąd pojawiający sie w module Redagowania przy wysyłaniu do PBN, gdy wystąpił inny błąd, niż autoryzacji lub związany z wysłanymi już danymi (b/n),

 • zmiana nomenklatury: publikacja w PBN API -> publikacja z PBN API (b/n),

 • możliwość pobierania prac z PBN API po identyfikatorze PBN UID z Redagowanie -> PBN API -> Publikacje -> Dodaj (b/n),

 • możliwość pobierania prac z PBN API po numerze MongoID z pola „Odpowiednik w PBN” (b/n),

 • konfigurowalne w obiekcie uczelnia: kasowanie oświadczeń rekordu przed wysłaniem danych do PBN (b/n), konfigurowalne nie wysyłanie z automatu prac z PK=0 (b/n),

 • liczenie slotów dla roku 2022 (wg algorytmu 2021) (b/n),

 • wyłaczono opcje „Dodaj” dla widoczności pól w wyszukiwarce (b/n),

 • polecenie «pbn_importuj_wydawcow», pozwalające pobrać nowe dane z PBN do lokalnego indeksu wydawców (b/n),

 • możliwość pobrania źródła przez PBN UID (b/n),

202108.1078

 • pobieranie pracy z PBNu za pomocą ISBN uwzględnia E-ISBN w sytuacji, gdy ISBN nie jest wypełniony (b/n),

 • w przypadku wielu prac z tym samym ISBN, wcisnienie przycisku „pobierz po ISBN” wyświetla je wszystkie (b/n),

 • przy wysyłaniu do PBN, w przypadku braku wartości w polu ISBN, weź wartość z pola E-ISBN, jezeli istnieje (b/n),

 • przy wysyłaniu do PBN, w przypadku trybu udostępnienia „po publikacji”, gdy ilośc miesięcy jest pusta, wstawiaj tam cyfrę zero (b/n),

 • przy wysyłaniu do PBN „z automatu”, w przypadku gdyby po stronie PBN istniał już rekord o takim DOI lub ISBN, spróbuj automatycznie pobrać ten rekord i dopasować do wysyłanego (b/n),

 • przy eksporcie do PBN, użyj strony WWW wydawnictwa nadrzędnego dla rozdziałów, w sytuacji, gdyby nie miały określonej strony WWW (b/n),

 • nie pokazuj „publikacje instytucji” w module redagowania w menu (b/n),

 • nie wysyłaj artykułów bez zadeklarowanych oświadczeń do PBN (b/n),

 • kasowanie oswiadczen kasuje rowniez historie wysłanych danych (b/n),

 • narzedzie command-line do PBN: możliwość wysłania wyłącznie błędnych rekordów ponownie, możliwość wymuszonego wysłania wszystkich rekordów (b/n),

 • kasowanie obiektów SentData przy usuwaniu oświadczeń (b/n),

 • poprawka błędu przy wysyaniu rekordów przy odpowiedzi serwera PBN 400 i istniejącym DOI/ISBN (b/n),

 • opcja dla narzędzia command-line umożliwiająca wysyłąnie do PBN wyłącznie nowych rekordów (bez informacji w tabeli SentData) (b/n),

 • nie wysyłaj do PBN, jeżeli rozdział nie ma oświadczeń (b/n),

 • rozszerzono zakres wysyłanych prac do PBN przez automatyczne narzędzie zgodnie z w/wym poprawkami (b/n)

 • umożliwiaj „odpinanie” dyscyplin (b/n),

 • przycisk „pobierz po DOI” pobierający prace z PBNu po adresie DOI,

 • lepsze komunikaty błędów w przypadku braku autoryzacji w PBN i kliknięciu przycisku „pobierz po DOI” lub „pobierz po ISBN” (b/n),

 • nie pozwalaj na wpisanie adresu WWW w pole DOI (b/n),

 • nie pozwalaj na wpisanie odnośnika do doi.org w pole WWW (b/n),

 • lepsze komunikaty błędu w przypadku braku tokena autoryzacyjnego przy eksporcie do PBN (b/n),

 • PBN wysłane dane otrzymują typ rekordu i możliwosć filtrowania/sortowania po nim (b/n),

 • poprawki kodu przycisku „Wyślij ponownie” z wyslanych danych PBN (b/n)

202108.1077

 • widoki PBN API umożliwiają łatwiejsze odnajdywanie rekordów na stronie PBN oraz w serwisie BPP (b/n),

 • zwiększ ilosć widocznych prac w multiwyszukiwarce do 25000,

 • aktualizuj lokalną kopię oświadczeń przy wysyłce rekordu (b/n),

 • wycofywanie oświadczeń instytucji z poziomu modułu „Redagowanie” (b/n),

 • przyciski umożliwiające szybkie przechodzenie między modułami PBN API a edycją prac w module „Redagowanie” (b/n)

 • możliwość filtrowania rekordów wydanwnictwa zwartego wg posiadania lub nie wydawnicwa nadrzędnego oraz wg kryterium bycia lub nie wydawnictwem nadrzędnym dla innego rekordu (b/n),

 • przycisk „Pobierz wg ISBN” w module redagowania, do pobierania odpowiedników z PBN po ISBN - interaktywnie (b/n),

 • matchuj prace po ISBN - wyłącznie rekordy nadrzędne (b/n),

 • użyj bardziej efektywnej metody pobierania danych do generowania PDF do raportu autorów (b/n),

 • bardziej wydajne pobieranie PBN UID po ISBN (b/n),

 • usuwanie wszystkich oświadczeń instytucji z linii poleceń (b/n),

202108.1075

 • szybsze przeglądanie zawartości bazy w opcji PBN API w module redagowania (b/n),

202108.73

 • poprawki importu i synchronizacji danych z PBN (b/n),

 • możliwość konfiguracji wyświetlanych opcji w multiwyszukiwarce (#896),

202108.72

 • poprawki matchowania rekordów przy wpisywaniu odpowiedników PBN w module redagowania: szybsze wyszukiwanie autorów, instytycji i publikacji, czytelniejsze rekordy instytucji i autorów, możliwość wyszukiwania publikacji po PBN ID, DOI, źródeł po PBN ID, ISSN, E-ISSN, książek po ISBN i inne

 • pole „język oryginalny” dla tłumaczeń + eksport do PBN,

 • jeżeli autor ma identyfikator PBN to nie wysyłaj ORCIDu (błąd o braku po stronie PBN),

202107.71

 • usunięto pole „data ostatniej aktualizacji dla PBN” (#1061),

 • szybsze pobieranie publikacji z profilu instytycji PBN, dokładniejsze matchowanie, pobieranie oświadczeń z profilu instytucji PBN, wydajniejsze importowanie do bazy danych danych z PBN (#1088),

 • szukaj po tytule w danych wysłanych do PBN (#1086),

 • nie wysyłaj ORCID gdy autor nie posiada dyscypliny (#1085),

 • wysyłanie wydawnictwo zwartych do PBN (#1044),

202106.71

 • w przypadku braku daty udostępnienia OpenAccess, wysyłaj rok + pierwszy miesiąc (b/n),

202106.70

 • szybsze globalne wyszukiwanie (#1067),

 • wyszukiwanie jednostek po PBN UID w module redagowania (#1071),

 • wyświetlaj płaską listę jednostek przy wyszukiwaniu lub filtrowaniu w module redagowania (#1082),

 • eksport PBN: wysyłaj nie-puste oświadczenia, nawet gdy jednostka nie ma ustawionego odpowiednika w PBN (#1070,

 • wyświetlaj kolumne „Profil ORCID” dla raportu slotów - ewaluacja (#1075),

 • usuń zbędny tekst „jest nadrzędną jednostką dla” (#1074)

 • powiązania autorów z dyscyplinami z modułu redagowania:
  • wyświetlają PBN UID i umożliwiają filtrowanie po nim (#1072),

  • eksportują poprawnie wartość ORCID i PBN UID do formatu XLS/CSV (#1072),

 • eksport PBN: nie wysyłaj pola «months» w przypadku trybów opublikowania innych, niż «po publikacji» (#1081)

 • eksport PBN: próbuj wysyłać wszystkie ORCIDy, niezależnie czy są po stronie PBN czy nie (wyłącz „ciche” wysyłanie autorów z brakującym po stronie PBNu ORCIDem) (#1078),

 • eksport PBN: matchuj publikacje również po źródle (#1080),

 • eksport PBN: pobieraj wszystkich autorow (#1077) i wszystkie publikacje z PBNu (b/n)

202105.67

 • usunięcie błędu polegającego na niemożliwości zapisania rekordu gdy w momencie tworzenia go dodany był autor z dyscypliną (b/n)

 • hierarchia jednostek (#1018),

 • raport uczelni (#1028)

202105.66

 • w przypadku synchronizacji prac z PBN i podwójnego DOI, wyswietlaj komunikat,

 • wyłącz raportowanie Sentry dla procesów interaktywncyh (#1064),

202105.65

 • eksportuj naturalId w danych z PBN (#1063),

 • lepsze matchowanie źródeł z PBN (#1064),

 • weryfikuj obecnośc ORCID w PBN dla niezmatchowanych autorów (#1054),

 • pobieraj wszystkie osoby z PBNu (b/n),

 • pole dla wpisania wartości, czy praca występuje w profilu ORCID autora (#1054),

 • nie eksportuj oświadczeń dla autorów bez afiliacji (#1055),

202105.64

 • eksport danych dot. OpenAccess do PBN (#1045),

 • możliwosć wyswietlania raportów tylko dla członków zespołu (#1047),

 • nie dodawaj automatycznie linków w tytułach prac (#976),

 • możliwość ponownej synchronizacji rekordów niepoprawnie wyslanych (#1052),

 • możliwość wysłania wielu rekordów do PBN z poziomu listy rekordów w module redagowania (b/n),

 • synchronizacja wysyłania do PBN opcjonalna przy edycji rekordu (#1051),

 • edycja autorów może odbywać się niezależnie od edycji „głównego” rekordu (#1049),

 • ograniczenie maksymalnej liczby autorów edytowanej razem z formularzem rekordu do 25,

 • lepszy komponent dla określania uprawnień w module administratora (#1048),

 • wyszukiwanie po DOI w multiwyszukiwarce, module redagowania, globalnym wyszukiwaniu (b/n),

 • ostrzeganie o zdublowanych DOI w module administratora (b/n),

 • możliwość wyszukiwania po PBN UID w globalnym wyszukiwaniu w module redagowania oraz w interfejsie użytkownika (b/n),

202104.62

 • nie sprawdzaj obecnosci tabel rozbieżnosci dyscyplin przy starcie serwera (b/n),

202104.61

 • tagi Google Scholar na podstronach publikacji (#993),

 • wymiana danych z PBN przez API (#949),

202103.60

 • pole „Afiliuje” w wyszukiwaniu traci operator „różne od” (#988),

 • czasopismom (źródłom) można określać listę dyscyplin naukowych (#863),

 • ulepszone linki tekstowe dla rekordów w bazie danych (#1001),

 • raport slotów - autor może być eksportowany do PDF bezpośrednio z poziomu BPP (b/n),

 • korygowanie „starych” linków tekstowych przy założeniu, że ID pracy na końcu linku nie uległo zmianie (#1015),

 • umożliwiaj filtrowanie rekordów w module redagowania po osobie, która ostatnia zmieniała rekord oraz po osobie, która utworzyła rekord (#957),

 • raport wyświetlający rozbieżności punktacji IF pomiędzy źródłem a rekordem (#1002),

 • poprawne wyszukiwanie po słowach kluczowych (#1027),

 • konfigurowalne numerki baz danych REDIS (#1026),

 • walidacja pola «Kod» przy edycji dyscyplin naukowych w module redagowania (#1030),

202103.59

 • poprawnie generuj raporty slotów - uczelnia dla eksportu wszystkich prac (#1010),

202103.58

 • poprawny link do przykladowego pliku do importu list IF (#1008),

 • opis tekstowy artykułów na miniblogu w UI redagowania (#706),

 • sortowanie powiązań Autor+Jednostka po dacie zatrudnienia, nie po nazwie (#1006),

 • możliwośc wyświetlania wybranych stanowisk autorów dla aktualnych jednostek za nazwiskiem autora na stronie prezentacji danych autora (#1005),

 • naprawiono błąd związany z przebudowaniem cache po wyłączeniu transakcji (b/n)

 • nie licz punktów dla dyscypliny w sytuacji, gdy nie ma żadnych autorów w tej dyscypline (k=0) nawet dla progu 1 (#1006),

 • prawidłowo formatuj tekstowe opisy obiektu „Poziom wydawcy” w module redagowania (#999),

 • pola „od roku”, „do roku” i „upoważnienie PBN” oraz kolumna „upoważnienie PBN” w raport slotów uczelnia - ewaluacja (#995)

202103.57

 • limit slotów w raporcie slotów-uczelnia, możliwość wygenerowania wszystkich prac (#997),

 • import list IF (#868),

 • poprawka importu pól daty z plików XLSX (b/n),

 • licz poprawnie punktację w przypadku k=0 (#986),

 • rozbij źródło/wydawnictwo nadrzędne i szczegóły na dwie kolumny w raporcie slotów - ewaluacja (#939),

202103.56

 • wyeliminowano błędy związane z niepoprawnie sformułowanymi zapytaniami w multiwyszukiwarce (b/n),

 • wyeliminowano błędy związane z przeszukiwaniem po datach w przypadku operatorów mniejszy/większy/ mniejszy lub równy/wiekszy lub równy (#982),

 • wyeliminowano drobny bład podczas importu dyscyplin (#962),

 • raport uczelnia-ewaluacja: jeżeli autor ma punktowane prace w danym roku w danej dyscyplinie, ale w innym roku będącym w zakresie raportu autor jest „zerowy”, to nie pokazuj go jako zerowego (#984),

 • wyeliminowano błąd przebudowy cache poprzez usuniecie «globalnej» transakcji (#989),

 • prawdziwe, indeksowane słowa kluczowe dla wszystkich rekordów, z możliwością edycji oraz przeszukiwania (#883),

 • [API] słowa kluczowe eksportowane są teraz jako lista, nie jako ciąg znaków (b/n),

 • [raporty] poprawka błędu uniemożliwiającego wygenerowanie raportu w formacie XLSX podczas gdy jeden z nagłówków elementów raporty zawierał w sobie znak „/” (slash) (b/n),

 • poprawka błędu związanego z resetowaniem hasła,

 • usunięto identyfikator pesel_md5 z systemu,

 • import danych kadrowych z plików XLS (#983),

 • [ASGI] raporty opracowywane w tle powinny przestać gubić komunikaty powiadomień,

 • popraw błędy z wyświetlaniem stron z podwójnym znakiem „-” w polu „slug” (#980),

 • popraw błędy przy imporcie dyscyplin w sytuacji gdy nie określono pola tytuł naukowy (#885),

 • popraw błędy przy wyszukiwaniu jednostek bez wydziału (#964),

 • możliwość indywidualnego określenia wliczania do rankingu dla każdego charakteru formalnego oraz typu KBN (#973)

202102.55

 • ograniczenie ilości zapytań przy generowaniu rekordów do API (#981),

 • poprawne sortowanie po źródle/wydawnictwie nadrzędnym (#938),

 • ORCID i PBN ID w raporcie zerowym (#940),

 • umozliwiaj grupową zmianę statusu korekty w module redagowania (#948),

 • umożliwiaj tworzenie raportu z wymierną liczbą slotów dla autora (#966),

 • opcjonalnie pokazuj autorów zerowych w raporcie slotów-uczelnia (#941),

 • pokazuj ORCID w module redagowania przy powiązaniach autor-jednostka (#970),

 • optymalizacja algorytmu liczącego dla zadania dużej ilości slotów w sytuacji, gdy pracownik jej nie osiąga (b/n),

 • poprawne ukrywanie prac w wyszukiwaniu globalnym oraz po wpisanu URL (#950).

202101.54

 • poprawne wyświetlanie charakteru formalnego dla doktoratów i habilitacji w widoku prac (b/n),

 • możliwość wyszukania prac z ustawioną strona WWW [errata] (#865),

 • aktualizacja pakietu django-password-policies-iplweb do wersji 0.8.0 (b/n),

 • aktualizacja pakietu django-multiseek do wersji 0.9.43 (b/n),

 • lepsze wyszukiwanie wg daty utworzenia rekordu dla zakresu dat (#932),

 • wyświetlaj link do PubMedCentral dla prac z PMC ID (#959),

 • poprawki pobierania PubMed ID (#958),

 • poprawne zawężanie do zakresu punktów PK (#967),

 • katalog cache ma nazwę z numerem wersji (#961),

 • raport slotów uczelnia wg algorytmu plecakowego (#923),

 • ustawienie ukrywania publikacji na podglądzie i w wyszukiwaniu globalnym (#950),

 • w multiwyszukiwarce w polu „Wydawnictwo nadrzędne” pokazuj wyłącznie rekordy będące już wydawnictwami nadrzędnymi dla rekordów (#953).

202101.53

 • poprawne opisy powiązań autora z dyscypliną w module redagowania (#686)

 • zezwalaj na więcej, niż jedną pracę doktorską dla autora (#873)

 • pełne BPP ID na stronie pracy (#951)

 • możliwość wyszukania prac z ustawionym DOI (#864)

 • możliwość wyszukania prac z ustawioną strona WWW (#865)

 • opcjonalnie traktuj jako slot zerowy prace z PK=5 (#877)

 • wygodny podgląd powiązań autora z dyscypliną w module redagowania (b/n)

 • możliwość eksportu danych dyscyplin autorów w formacie XLS (#893)

 • wyświetlanie rekordów powiązanych dla wydawnictw zwartych (#897)

 • wyszukiwanie rekordów powiązanych dla wydawnictw zwartych (#897)

202101.52

 • raport slotów - autor umożliwia zbieranie „do N slotów” dla autora (b/n),

 • konfigurowane wartości domyślne dla daty w formularzach (#947)

 • wyszukiwanie pełnotekstowe uwzględnia myślniki (#851)

 • poprawne wyszukiwanie po polu „Licencja OpenAccess ustawiona” (#934)

 • możliwość wyszukiwania po polu „charakter formalny ogólny” (#933)

 • poprawne wyszukiwanie w polach numerycznych (#913)

 • możliwość powiązania zewnętrznej bazy danych również dla wydawnictwo zwartych (#935)

 • poprawne działanie funkcjo restartującej hasło na produkcji (#936)

202012.51

 • zbieranie slotów dla autora za pomocą algorytmu plecakowego (b/n),

 • ukrywanie statusów korekt w multiwyszukiwarce (#942),

 • ukrywanie statusów korekt przy obliczaniu slotów - liczenie punktów za sloty w zależności od ustawienia statusu korekty (#945),

 • ukrywanie wybranych statusów korekt w rankingach (#946),

 • ukrywanie wybranych statusów korekt w raortach (#943),

 • ukrywanie wybranych statusów korekt w API (#946),

202011.50

 • prawidłowe obliczanie punktów dla tłumaczeń (#931)

202011.49

 • podczas obliczania slotów dla liczby autorów z dyscypliny nie uwzględniaj autorów z odznaczonym polem „afiliuje” (#927)

 • pole „pseudonim” dla autora (#921)

 • wyświetlanie wewnętrznego ID autora na podstronie autora (b/n),

 • możliwość otwarcia strony autora po ID za pomocą linku /bpp/autor/{ID}/ (b/n),

 • prawidłowe obliczanie punktów dla referatów (#930)

202009.48

 • umożliwiaj konfigurację domyślnych wartości parametrów dla wybranych formularzy oraz wyświetlanie dowolnego tekstu HTML przed i po formularzach (#922)

 • zamiast zbierać prace na minimalny slot, zbieraj prace do osiągnięcia maksymalnego slotu: usunięta zostaje opcja „minimalny slot” oraz „wyświetlaj prace poniżej minimalnego slotu”, dodana zostaje opcja „maksymalny slot” (#917)

 • licz sloty dla roku 2021 jak dla roku 2020 (#925)

 • poprawka błędu edycji wydawców (#925)

202008.47

 • ograniczaj wyświetlanie do 20 tys rekordów przy braku zapytania w wyszukiwarce (b/n),

202008.46

 • możliwość przypisywania grantów rekordom (b/n),

 • możliwość przypisywania elementów repozytoryjnych (plików) rekordom (b/n),

202008.45

 • backend cache zmieniony na django-redis-cache (wcześniej: pylibmc) (b/n),

202008.43

 • lepszy silnik notyfikacji dynamicznych (channels+ASGI+uvicorn) (b/n),

 • import danych o dyscyplinach autorów z plików DBF (b/n),

 • dodatkowe pola „rodzaj autora” oraz „wymiar etatu” (b/n),

 • import danych grantów, nr odbitek i liczne drobne poprawki importu DBF (b/n),

202007.41

 • poprawione regenerowanie opisów bibliograficznych (#875)

 • prawidłowe renumerowanie kolejności z poziomu polecenia nawet w sytuacji gdy afiliacja autora przypisana jest niepoprawnie (afiliuj=”tak” przy obcej jednostce) (b/d)

 • prawidłowe wyszukiwanie wydawnictw nadrzędnych w module redagowania (#882)

202006.40

 • poprawne importowanie niektórych akcentowanych znaków z plików DBF (n/d),

 • zamień pola „szczegóły” i „informacje” przy imporcie (#857)

 • opcjonalna walidacja pola „Afiliowana” przy przypisaniu autora do rekordu za pomocą zmiennych środowiskowych (n/d),

 • dodatkowe pole „nie eksportuj do API” dla rekordów wydawnictw zwartych, ciągłych, patentów, prac doktorskich i habilitacyjnych.

202006.39

 • prace habilitacyjne i patenty w API (#859)

 • nie importuj pola źródła 200C w przypadku importu DBF dla prac z redaktorami (#797)

 • przy imporcie z plików DBF ustawiaj to samo ID jednostki co po stronie DBF (n/d)

 • przy imporcie plików DBF poprawnie importuj wartości niepoprawnie zapisane w DBF (#876)

 • upoważnienie PBN - pole (#840)

202006.38

 • procedura serwerowa do wycinania wartości pola ISBN z pola „Uwagi” (#796)

 • poprawione wycinanie numerów i suplementów (#845)

 • lepszy opis dla rekordów z wydawnictwem nadrzędnym - oznaczenie wydania dla rozdziałów (#843)

 • charakter formalny dostaje nowe pole - charakter ogólny (książka/rozdział/artykuł) (wynika z #843)

 • wyświetlaj informacje o czasie udostępnienia OpenAccess w API (#861)

202005.37

 • eksport promotora w pracach doktorskich w API (b/n),

 • pole „oznaczenie wydania” (#843),

 • poprawnie importuj ilość stron dla monografii dla plików DBF (#847),

 • lepsze przypisywanie grup punktowych w imporcie DBF (b/n),

202005.36

 • poprawki importu rekordów z plików DBF oraz procedur wycinających dane na temat numeru i tomu (#845)

 • import z plików DBF zachowuje oryginalne numery ID (b/n),

 • eksport prac doktorskich w API (b/n),

202004.35

 • filtrowanie po roku publikacji w API (#844)

202004.34

 • zmiany nazw kolumn raportu ewaluacji (#830)

 • dodatkowe pola metryczki rekordu oraz sumowanie w XLS w raportach slotów (#829),

 • rozszerzanie listy źródeł przy imporcie plików DBF (b/n),

 • nie wymagaj wydziału przy eksporcie do PBN - eksportuj całą uczelnię (#828)

 • wygodniejsze sortowanie wydziałów w module redagowania oraz możliwość ręcznego sortowania jednostek (#802)

202004.33

 • eksport pola public-uri do PBNu eksportuje w pierwszej kolejnosci adres publiczny, w drugiej - płatny, adresy generowane na podstawie PubMedID nie są już wysyłane (#834)

 • eksportowane jest pole book-with-chapters do PBN (#824)

 • nie usuwaj spacji przed kropką przy imporcie publikacji (b/n),

202004.32

 • filtrowanie po charakterze formalnym w API (b/n)

202004.31

 • filtrowanie po dacie w REST API dla obiektów Autor, Wydawnictwo_Ciagle, Wydawnictwo_Zwarte, Zrodlo (b/n),

 • dodatkowe pola ISSN / EISSN w REST API (b/n),

 • eksportuj identyfikator ORCID autora do PBN, datę modyfikacji rekordu dla wydawnictw, datę dostępu dla OpenAccess (#824)

202003.29

 • Django 3.0 (b/n),

 • REST API (b/n),

 • narzędzie do dzielenia „podwójnych” wydawców po imporcie (b/n)

202003.27

 • napraw błąd importu pliku dyscyplin uniemożliwiający zmianę zaimportowanych już dyscyplin (b/n),

 • drobne poprawki zachowania admina (nie wyświetlaj listy tabel z importem danych z pliku DBF jeżeli nie są zaimportowane, nie pozwalaj na usuwanie własnego konta, nie pozwalaj na usunięcie ostatniego konta superużytkownika, nie wyświetlaj komunikatu błędu gdy próbujemy dopisać rekord z powiązaniem autora do rekordu w sytuacji gdy nie podano jednostki) (b/n),

202003.26

 • wyświetlaj również wydawnictwa zwarte w raporcie slotów - ewaluacja (b/n),

 • skracaj listę autorów gdy powyżej 100 znaków dla widoku HTML w raporcie slotów - ewaluacja (b/n),

 • umożliwiaj filtrowanie raportu slotów - ewaluacja (b/n),

202003.25

 • wyświetlaj kolumnę z ilością wszystkich autorów w raporcie slotów - autor (#807)

 • wyświetlaj mniejsze czcionki w raporcie slotów - autor

 • raport slotów - ewaluacja (#809)

202003.23

 • wyświetlaj dodatkowe kolumny w raporcie slotów - autor (#807)

202003.22

 • regresja: błędy raportu slotów (#811)

202003.21

 • regresja: wyszukuj po polu „Dostęp dnia (wolny dostęp)” (#815)

 • regresja: wyszukuj prawidłowo prace w obcych jednostkach (#816) + poprawki wydajności,

 • ustalaj obcą jednostkę w uczelni przy imporcie (b/d),

 • nie pozwalaj na ustalenie nie-obcej jednostki jako obcej dla uczelni (b/d),

 • regresja: wyszukuj prawidłowo prace w obcych jednostkach (#816)

 • poprawnie wyszukuj przypisania autora do dyscypliny w multiwyszukiwarce (b/d),

 • mniejsza ilość zapytań o grupy użytkownika w redagowaniu (b/d),

202003.20

 • ORCID i PBN ID w raport slotów - uczelnia (#808),

 • wyświetlanie numeru PBN ID na stronie autora (b/n),

 • licz sloty tylko dla autorów afiliowanych (#810)

 • w przypadku zaznaczenia opcji «afiliuje» przy obcej jednostce, zgłaszaj błąd (b/n),

 • operatory do multiwyszukiwarki: afiliuje TAK/NIE, dyscyplina ustawiona TAK/NIE, obca jednostka TAK/NIE (umożliwia zapytania z #816, #817, #814, #815)

202003.19

 • import pliku DBF nie dzieli tytułu po znaku równości na oryginalny i pozostały (b/n),

 • autorom przypisanym do rekordów patentów można przypisywać dyscypliny naukowe (b/n),

 • aktualizacja pakietów zależnych z przyczyn bezpieczeństwa (bleach3) (b/n),

 • eksport PBN: eksportuj prace z PK większym, niż 5 (poprzedni warunek: większe lub równe) (b/n),

 • aliasy wydawców (b/n),

 • tworzenie źródła wprost z formularza dodawania wydawnictwa ciągłego w module redagowania (#800), tak utworzone źródło dostanie zawsze rodzaj źródła równy: periodyk,

 • wyświetlanie PubMed ID, PMC ID oraz ISBN i ISSN w opisie bibliograficznym (#801, #799),

202002.18

 • wyświetlaj lata dla raportu zerowego w jednej kolumnie (#812)

 • nie uwzględniaj wpisów dyscyplin bez punktacji w raporcie zerowym (#785)

 • umożliwiaj oddzielne zarządzanie widocznością raportu slotów zerowych (#785)

 • nie dodawaj pola 103 do konferencji przy imporcie DBF (#794)

 • akceptuj podwójnych autorów przy imporcie DBF (#792)

 • poprawnie rozpoznawaj formę główną autora (#806)

 • poprawnie importuj z plików DBF numery stron i pola szczegółów (#795, #796)

202002.17

 • umożliwiaj poprawne wylogowanie użytkownika z systemu, bez wyświetlania strony błędu (#714)

 • nie zgłaszaj awarii dla eksportu XLS pustych skoroszytów dla raportu slotów - autor (#782)

 • umożliwiaj poprawne resetowanie hasła użytkownika (#675)

 • napraw błąd w wyszukiwaniu pełnotekstowym (#683)

v202002.16

 • raport slotów „zerowy”, pokazujący autorów z zadeklarowaną dyscypliną, ale bez prac w tej dyscyplinie (#785)

v202002.15

 • rezygnacja z Pipfile na rzecz pip-tools

 • rezygnacja z Raven na rzecz sentry-sdk

 • zmiany eksportu do PBN:

  • wyrzucono pole eksport-pbn-size,

  • wyrzucono pole employed-in-unit dla autorów/redaktorów,

  • wykasowano pola „other-contributors”, generują się wszyscy autorzy (również obcy)

  • dla książek pod redakcją generują się wszyscy redaktorzy oraz nie generują się autorzy rozdziałów

  • dla książek i rozdziałów generują się tylko publikacje z punktacją PK>5

v202001.14

 • poprawiony błąd związany z obliczaniem punktów dla dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych, etc. (sentry:BPP-UP-8Q)

v202001.12

 • poprawne obliczanie punktacji dla dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych (#775)

 • mniejszy rozmiar pliku wynikowego (whl)

 • usunięto minimalną ilośc slotów dla raportu slotów - uczelnia (#781)

 • rozbijanie raportu slotów - uczelnia na jednostki i wydziały (#784)

v201911.9

 • import baz danych z systemów zewnętrznych

 • równolegle działające polecenie rebuild_cache, przyspieszające czas nocnej przebudowy cache bazy

v201910.7

 • niezwykle eleganckie tabele w XLS wraz z opisem (#766)

 • bardziej widoczny indeks wydawców w module redagowania (#771)

 • uwzględniaj prace posiadające 100 punktów PK dla „Monografia – wydawnictwo poziom I” (#770)

 • klikalny tytuł pracy w raporcie slotów (#772)

 • raport slotów z możliwością podania parametru poszukiwanej ilości slotów i opcjonalnym wyświetlaniem autorów poniżej zadanego slotu (#765)

 • nie licz slotów dla prac wieloośrodkowych (typ KBN=PW) (#761)

 • zmiana nazwy kolumny „PKdAut” na „punkty dla autora” (#754)

 • wyświetlaj punkty PK w raporcie autora (#769)

 • nie kopiuj linku do płatnego dostępu w opcji „tamże” (#722)

 • konfigurowalne „Rozbij punktację na jednostki” dla rankingu autorów (#750)

v201910.6

 • możliwość niezależnego ustalenia opcji widoku raportów „raport slotów - uczelnia” i „raport slotów - autor”

 • poprawne kasowanie wcześniej zapisanej informacji o slotach i punktach

 • poprawki pobierania arkuszy XLS dla raportu slotow - poprawnie eksportowane liczby, szerokośc kolumn

v201910.5a0

 • raport slotów - uczelnia: eksport do XLS bez tagów HTML, możliwość filtrowania

 • usunięto zdublowaną tabelę dla raportu slotów autorów

v201910.1a0

 • tabelki z możliwością eksportu XLS - punkty i sloty dla autorów i uczelni

v201909.0001-alpha

 • przełączenie na system wersji numerowanych od kalendarza (calver, #746)

 • opcje wyświetlania raportu slotów i tabelki z punktacją slotów na podstronie pracy – dla wszystkich, tylko dla zalogowanych lub dla nikogo.

 • nie licz slotów dla punkty PK = 0 dla wydawnictw ciągłych

 • możliwość umieszczenia dowolnego tekstu przed i po liście autorów w opisie bibliograficznym

1.0.31

 • drobne poprawki zmiany nazwy raportu slotów

1.0.31-dev3

 • w przypadku braku wpisanej wartości w pole „liczba znakow wydawniczych”, do paczek dla PBN wrzucaj wartosc 0 (zero). Pole wg Bibliotekarzy nie jest już wymagane przez Ministerstwo, zas oprogramowanie PBN na ten moment jeszcze tego pola wymaga.

 • kolumna z PK dla raportu slotów

 • poprawiono matchowanie autorów dla importu dyscyplin w sytuacji szukania autora po tytule naukowym (#742)

1.0.31-dev2

 • polecenie do automatycznego przypisywania dyscyplin - dla autorów, którzy mają przypisaną tylko jedną dyscyplinę dla danego roku, można za pomocą polecenia command-line przypisać z automatu tą dyscyplinę do wszystkich ich prac, które nie mają przypisanej dyscypliny

 • raport slotów

1.0.31-dev1

 • nie wymagaj ilości znaków wydawniczych od rozdziałów i monografii przy eksporcie dla PBN

 • połącz 3 pola obiektu Charakter Formalny: „Artykuł w PBN”, „Rozdział w PBN”, „Ksiażka w PBN” w jedno pole „Rodzaj dla PBN”, które to może przyjąć jedną z 3 powyższych wartości; wcześniejszy model umożliwiał eksportowanie jednego charkateru formalnego jako rozdział bądź książka, jednakże po usunięciu warunku dotyczącego liczby znaków wydawniczych, niektóre rekordy mogłyby w takiej sytuacji być eksportowane więcej, niż jeden raz.

 • konfigurowalne podpowiadanie dyscypliny autora (w sytuacji gdy ma tylko jedną na dany rok) podczas przypisywania autora do rekordu publikacji; zmiana konfiguracji za pomoca obiektu «Uczelnia» (#728),

 • poprawka błędu gdzie dla autorow z dwoma dyscyplinami była podpowiedź dyscypliny a nie powinno jej byc (#729)

 • rozbicie pliku test_admin.py na klika mniejszych celem usprawnienia efektywności testow uruchamianych za pomocą pytest-xdist (na wielu procesorach)

1.0.31-dev0

 • liczenie punktów i slotów dla wydawnictw zwartych

 • „charakter dla slotów” dla charakteru formalnego

 • informacja o możliwości (lub niemożliwości) policzenia punktów dyscyplin dla rekordu w panelu administracyjnym

1.0.30-dev3

 • „rozbieżności dyscyplin” - moduł umożliwiający podejrzenie różnic pomiędzy dyscyplinami przypisanymi na dany rok dla autora a dyscyplinami przypisanymi do rekordów

 • lepsza obsługa kolejki cache

1.0.30-dev2

 • poprawki drobnych błędów

1.0.30-dev1

 • drobne poprawki

1.0.30-dev0

 • poprawki

1.0.29-dev3

 • wyświetlanie informacji o punktacji dla dyscyplin i slotach

1.0.29-dev2

 • powiązanie rekordu publikacji z autorem pozwala również wprowadzić informację na temat dyscypliny

1.0.29-dev1

 • umożliwiaj konfigurację opcji „pokazuj liczbę cytowań na stronie autora”,

 • poprawione kasowanie patentów

 • poprawne wyszukiwanie po dyscyplinach

 • procent odpowiedzialności za powstanie pracy wyświetla się na podstronie pracy

1.0.28

 • poprawki importu dyscyplin: lepsze dopasowywanie autora z jednostką z pliku wejściowego do danych w systemie

 • poprawiony błąd importu dyscyplin utrudniający poprawne wprowadzenie pliku do bazy

 • możliwość wyszukiwania przez ORCID w multiwyszukiwarce oraz w globalnym wyszukiwaniu

 • numer ORCID staje się unikalny dla autora

1.0.27

 • dyscyplina główna i subdyscyplina wraz z procentowym udziałem

 • możliwość identyfikowania autorów po ORCID przy imporcie dyscyplin

 • nowy plik z przykładowymi informacjami dla importu dyscyplin,

 • możliwość przypisywania rodzaju kolumny przy imporcie dyscyplin,

 • możliwosć wprowadzania procentowego udziału odpowiedzialności autora w powstaniu publikacji

 • Django 2.1

1.0.26

 • wyszukiwanie zaawansowane: gdy podane jest imię i nazwisko ORAZ np jednostka lub typ autora, wyniki będą poprawne tzn związane ze sobą (autor + afiliacja), a nie tak jak do tej pory pochodzące z dowolnych powiązań autora do rekordu,

 • nowy operator dla pól autor, jednostka, wydział, typ odpowiedzialności „równy+wspólny”, który zachowuje się tak, jak do tej pory zachowywał się operator „równy”. Gdy chcemy znaleźć rekordy wspólne opublikowane przez dwóch lub więcej autorów/jednostki/wydziały, gdy chcemy znaleźć rekordy, które np. mają typ autora „redaktor” i „tłumacz” - korzystamy z tego operatora; gdy chcemy znaleźć prace autora afiliowane na konkretną jednostkę, korzystamy z operatora „równy”

 • kosmetyka wyświetlania szczegółów rekordu: pole „Zewnętrzna baza danych”, justowanie nagłówków do prawej strony.

 • wyszukiwanie: prawidłowo obsługuj zapytania o rekordy zarejestrowane w kilku zewnętrznych bazach danych

1.0.27-alpha

 • obsługa punktacji SNIP

1.0.25

 • mniejsza wielkość tytułu na wydruku z opcji „Wyszukiwanie” (#632)

 • tytuł naukowy autora nie wchodzi do elementu opisu bibliograficznego rekordu (#633)

 • możliwość określania drzewiastej struktury dla charakterów formalnych - określanie charakterów nadrzędnych, wraz z możliwością wyszukiwania z uwwzględnieniem tej struktury (#630)

 • możliwość określenia dla rankingu autorów, aby wybierane były jedynie prace afiliowane na jednostkę uczelni (= czyli taką, która ma zaznaczone „skupia pracowników” w module Redagowanie - Struktura) (#584)

1.0.23

 • możliwość skonfigurowania, czy na wydrukach z „Wyszukiwania” ma pojawiać się logo i nazwa uczelni oraz parametry zapytania (#603)

 • poprawki wydruków - mniejsza czcionka i marginesy (#619)

 • ukryj liczbę cytowań dla użytkowników niezalogowanych w wyszukiwaniu; dodaj raporty z opcjonalnie widoczną liczbą cytowań (#626)

 • pozwalaj na określanie szerokości logo na wydrukach przez edycję obiektu „Uczelnia”

 • automatycznie dodawaj ciąg znaków „W: „ dla opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego (#618)

 • wyszukiwanie po liczbie autorów, możliwość wyszukiwania rekordów bez uzupełnionych autorów (#598)

 • możliwość sortowania przy użyciu pól liczba autorów, liczba cytowań, data ostatniej zmiany, data utworzenia rekordu i innych (#589)

 • kropka na końcu opisu bibliograficznego, prócz rekordów z DOI (#604)

 • definiowana ilość rekordów przy której pojawia się opcja „drukuj” i „pokaż wszystkie” dla użytkowników zalogowanych i anonimowych, poprzez edycję obiektu Uczelnia (#610)

 • możliwość podglądania do 100 rekordów wydawnictw zwartych i ciągłych powiązanych do konferencji

 • możliwość jednoczasowej edycji do 100 rekordów powiązań autora i jednostki w module redagowanie, przy edycji obiektu Jednostka

1.0.21

 • możliwość ustalenia domyślnej wartości pola „Afiliuje” dla rekordów wiążących rekord pracy z rekordem autora

 • możliwość wyszukiwania po liczbie cytowań; wyświetlanie liczby cytowań w tabelkach wyszukiwania

 • możliwość pokazywania liczby cytowań w rankingu autorów z opcjonalnym ukrywaniem tego parametru za pomocą modułu redagowania (opcje obiektu Uczelnia)

 • możliwość pokazywania liczby cytowań na podstronie autora z opcjonalnym ukrywaniem tego parametru za pomocą modułu redagowania (opcje obiektu Uczelnia)

 • poprawiono błąd powodujący niewłaściwe generowanie eksportów PBN dla rekordów książek w których skład wchodziło powyżej 1 rozdziału (#623)

 • poprawne wyświetlanie raportów jednostek i wydziałów, zgodne z ustawieniami obiektu „Uczelnia”

 • poprawne eksportowanie do PBN konferencji indeksowanych w WOS/Scopus (#621)

 • poprawione generowanie plików XLS w niektórych środowiskach (#601)

 • możliwość określania rodzaju konferencji w module redagowanie: lokalna, krajowa, międzynarodowa oraz wyszukiwania po typach konferencji (#620)

1.0.20

 • możliwość wyszukiwania nazwiska autora dla pozycji 1-3, 1-5 oraz dla ostatniej pozycji - dla użytkowników zalogowanych

1.0.19

 • możliwość globalnej konfiguracji sposobu wprowadzania powiązań autorów z rekordami

1.0.18

 • obsługa API WOS-AMR od Clarivate Analytics

 • lepsze wyświetlanie rekordu patentu w widoku rekordu

 • poprawka formularza edycji autorów powiązanych z rekordem w module redagowania - obecnie edycja odbywa się za pomocą formularzy poziomych, co zwiększyło czytelnosć

 • możliwość oznaczania i wyszukiwania rekordów indeksowanych w zewnętrznych bazach danych (np. WoS, Scopus) dla wydawnictw ciągłych

 • nazwa konferencji zawiera etykietę „WoS” lub „Scopus” w przypadku, gdy konferencja jest indeksowana,

 • eksport PBN działa poprawnie w przypadku podania tej samej daty w polu „od” i „do”

 • ukrywanie pól w „wyszukiwaniu” oraz brak dostępu do raportów zgodnie z ustawieniami systemu dokonanymi w module „Redagowanie”

1.0.17

 • import i wyszukiwanie dyscyplin naukowych

1.0.16 (2018-03-20)

 • błąd wyświetlania strony w przeglądarce Edge został naprawiony,

 • data ostatniej modyfikacji dla PBN wyświetla się dla zalogowanych użytkowników

1.0.15 (2018-03-07)

 • dodatkowe pole dla typu odpowiedzialności, umożliwiające mapowanie charakterów formalnych autorów na charaktery formalne dla PBN

 • nowe pola dla patentów: wydział, rodzaj prawa patentowego, data zgłoszenia, numer zgłoszenia, data decyzji, numer prawa wyłącznego, wdrożenie.

 • impact factor dla Komisji Centralnej ma 3 pola po przecinku (poprzednio 2)

 • zmiana sposobu nawigacji na menu na górze ekranu,

 • wyszukiwanie zyskuje nową szatę graficzną i animacje.

1.0.4 (2018-02-13)

 • poprawienie błędu wyszukiwania autorów w przypadku, gdy w wyszukiwanym ciągu znajdzie się spacja,

 • zezwalaj na dowolną wartość zapisanego imienia i nazwiska w module redagowania,

 • umożliwiaj wyszukiwanie po pierwszym nazwisku i imieniu (pierwszy autor, redaktor, etc)

1.0.1 (2018-01-01)

 • wyświetlanie danych OpenAccess na widoku pracy,

 • wyświetlanie DOI w opisach bibliograficznych, raportach oraz widoku pracy,

 • poprawiony błąd budowania zapytania SQL na potrzeby wyszukiwania pełnotekstowego

0.11.112 (2017-12-09)

 • wyszukiwanie konferencji w globalnej nawigacji modułu redagowania

0.11.111 (2017-11-16)

 • poprawiony błąd związany z wyborem pola „tylko prace z afiliowanych jednostek” występujący w formularzu raportu autorów

 • optymalizacja wyświetlania podstrony jednostki w przypadku, gdy zawiera ona więcej, niż 100 autorów.

0.11.109 (2017-11-14)

 • możliwość przejścia do panelu redagowania z każdej strony serwisu, gdzie tylko ma to sens (jednostki, autorzy, artykuły, wydziały),

 • kosmetyczne poprawki wyświetla raportów,

 • poprawiony błędny warunek dla funkcji raportu autorów „uwzględniaj tylko prace afiliowanych jednostek uczelni”,

0.11.107 (2017-11-12)

 • opcja „Stwórz autora” tworzy domyślnie autora niewidocznego na stronach jednostek, kapitalizując nazwiska,

 • poprawiono błąd powodujący niepoprawne działanie funkcji usuwania pojedynczych rekordów z wyników wyszukiwania.

0.11.106 (2017-11-10)

 • możliwość łatwego przechodzenia z formularza edycji w module redagowania do stron WWW dostepnych dla użytkownika końcowego

 • [kod] generowanie opisu bibliograficznego autorów za pomocą systemu templatek Django; usunięcie kodu generowania opisu bibliograficznego autorów za pomocą własnych tagów,

 • pole „Pokazuj na stronach jednostek” dla Autorów staje się polem „Pokazuj” i określa widoczność autora na stronie jednostki oraz w „Rankingu autorów”

0.11.104 (2017-11-08)

 • usunięto błąd uniemożliwiający edycję już zapisanego autora w rekordach wydawnictwa ciągłego i zwartego

0.11.103 (2017-11-06)

 • od tej wersji, dla wydawnictw zwartych, gdzie określone jest wydawnictwo nadrzędne, nie ma już potrzeby uzupełniania pola „Informacje”, gdyż system w opisie bibliograficznym użyje tytułu wydawnictwa nadrzędnego,

 • miniblog - możliwość umieszczenia aktualności na pierwszej stronie serwisu.

 • obsługa przycisku „Uzupełnij rok” dla wydawnictwa zwartego (uzupełnia dane na podstawie pola „Szczegóły” bądź z „Wydawnictwo nadrzędne”) oraz dla wydawnictwa ciągłego (uzupełnia dane na podstawie pola „Informacje”).

0.11.101 (2017-11-03)

 • opcjonalne uwzględnianie prac spoza jednostek uczelni w raportach autorów,

 • naprawiono działanie konektora OAI-PMH,

 • „prawdziwa” funkcja „pozostałe prace” dla raportów,

 • poprawione wyświetlanie rekordów (poprawna obsługa tagów „sup” i „sub” w opisach bibliograficznych).

0.11.90 (2017-09-23)

 • opcjonalne rozbicie na jednostki i wydziały w rankingu autorów

 • możliwość ukrycia pola „Praca recenzowana”

 • poprawki wyświetlania podstron autora i jednostki

0.11.77 (2017-09-19)

 • poprawiono liczenie punktacji sumarycznej w rankingu autorów

 • poprawiono wyszukiwanie dla podanych jednocześnie par autor + jednostka

 • poprawki wydajności wyszukiwania

0.11.55 (2017-08-30)

 • domyślne sortowanie rankingu autorów

 • obsługa PostgreSQL 9.6

0.11.53 (2017-08-29)

 • poprawiony błąd eksportowania plików XLS i DOCX utrudniający ich otwieranie

 • poprawiony błąd wyszukiwania dla pola „Źródło”

 • opcjonalne ukrywanie elementów menu serwisu dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych

0.11.50 (2017-08-23)

 • poprawiony błąd uniemożliwiający sortowanie w rankingu autorów

 • tabela rankingu autorów stylizowana podobnie jak inne tabele w systemie

 • możliwość eksportowania rankingu autorów oraz raportów autorów, jednostek i wydziałów w różnych formatach wyjściowych (m.in. MS Excel, MS Word, CSV)

0.11.43 (2017-08-15)

 • możliwość zmiany wyglądu kolorystycznego systemu

 • nowy framework raportów oparty o zapytania w języku DSL, obsługiwany w pełni przez użytkownika końcowego

 • konfigurowalny czas długości trwania sesji - możliwość wybrania, jak długo system czeka na reakcję użytkownika przed automatycznym jego wylogowaniem

 • autorzy przy wyszukiwaniu przez globalną nawigację oraz w module „Redagowanie” wyświetlani są zgodnie z ilością publikacji w bazie

 • możliwość automatycznego utworzenia autora i serii wydawniczej podczas wpisywania rekordu - bez konieczności przechodzenia do innej częsci modułu redagowania

 • opcja resetu hasła w przypadku jego zapomnienia

 • konfigurowalny czas do przymusowej zmiany hasła, konfigurowalny moduł zapamiętujący ostatnio wpisane hasła oraz konfigurowalna ilość ostatnio zapamiętanych haseł

0.11.19 (2017-07-15)

 • do rekordu powiązania autora z wydawnictwem (zwartym, ciągłym lub patentem) dochodzi pole „afiliowany”, domyślnie mające wartość «PRAWDA». Należy je odznaczyć w sytuacji, gdyby autor danej publikacji zgłosił powiązanie do jednostki będącej w strukturach uczelni w której jest zatrudniony jednakże jednoczasowo do tej publikacji zgłosił inną jednost

 • do rekordu wydawnictwa zwartego, ciągłego, patentu, pracy doktorskiej i pracy habilitacyjnej dochodzą pola „strony”, „tom” i „numer zeszytu”: - w sytuacji, gdy są wypełnione, to ich wartości są używane do eksportu PBN, - w sytuacji, gdy są niewypełnione, system spróbuje wyekstrahować te dane z

  pól „szczegóły” i „informacje” analizując ciągi znaków, poszukując ciągów takich jak „vol.”, „t.”, „r.”, „bd.” dla tomu, „nr”, „z.”, „h.” dla numeru zeszytu, „ss.” lub „s.” dla stron, „b. pag.” dla braku paginacji,

  • podczas edycji rekordu w module „redagowanie” pola te zostaną uzupełnione przez system na podstawie pól „szczegóły” i „informacje” gdy użytkownik kliknie odpowiedni przycisk; w takiej sytuacji pola te, jeżeli zawierają jakieś informacje, zostaną nadpisane.

 • konferencje - w module redagowania można dopisywać dane o konferencjach, które następnie mogą być przypisane do wydawnictwa ciągłego lub wydawnictwa zwartego

 • struktura - w module redagowania za pomocą rekordu uczelni można ukryć wyświetlanie punktacji wewnętrznej oraz Index Copernicus

 • autor - nowe pole „Open Researcher and Contributor ID”

 • wygodna edycja kolejności wydziałów w module Redagowanie➡Struktura➡Uczelnia

 • poprawiono błąd związany z obsługą pola dla rekordu Autor „Pokazuj na stronie jednostki”. Autorzy którzy mają to pole odznaczone, nie będą prezentowani na stronach jednostek.

 • dla typów KBN można określać odpowiadający im charakter PBN. Pole to zostanie użyte jako fallback w sytuacji, gdy rekord charakteru formalnego do którego przypisana jest dana praca nie ma określonego odpowiadającego mu charakteru PBN

 • podgląd na znajdujące się w bazie charaktery PBN i przypisane im charaktery formalne i typy KBN w module „Redagowanie”

 • w bloku „Adnotacje” w module „Redagowanie” wyświetla się ID oraz PBN ID

 • pola „Seria wydawnicza” oraz „ISSN” dla wydawnictwa zwartego

 • możliwość określania nagród oraz statusu wybitności pracy dla rekordów wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych

 • możliwość filtrowania po statusach openaccess w module „Wyszukiwanie” dla użytkowników niezalogowanych

0.11.0 (2017-07-05)

 • obsługa Python 3 + Django 1.10

0.10.96 (2017-04-02)

 • pierwsza publicznie dostępna wersja