Instalacja

Instalacja na serwerze przy pomocy Ansible

Aby zainstalować BPP, skorzystaj z repozytorium https://github.com/iplweb/bpp-on-ansible/ i załączonej tam dokumentacji.

Instalacja ze źródeł

Kod źródłowy projektu BPP możesz znaleźć w repozytorium GitHub.

Możesz sklonować kod z repozytorium publicznego:

$ git clone git://github.com/iplweb/bpp

Lub pobrać archiwum tar:

$ curl  -OL https://github.com/iplweb/bpp/tarball/dev

Obraz maszyny wirtualnej

Obrazy maszyny wirtualnej w formacie OVA, zawierające system operacyjny Linux z zainstalowanym oprogramowaniem Bibliografia Publikacji Pracowników, udostępniane były kiedys. Jeżeli życzysz sobie pomocy w wygenerowaniu takiego obrazu, prosimy o kontakt.