Instalacja

Wersja stabilna

Aby zainstalować BPP, skorzystaj z dołączonych do kodu źródłowego skryptów ansible. Przyjrzyj się na cel production w pliku Makefile znajdującym się w głównym katalogu projektu.

Ze źródeł

Kod źródłowy projektu BPP możesz znaleźć w repozytorium GitHub.

Możesz sklonować kod z repozytorium publicznego:

$ git clone git://github.com/iplweb/bpp

Lub pobrać archiwum tar:

$ curl  -OL https://github.com/iplweb/bpp/tarball/dev

Obraz maszyny wirtualnej

Niekiedy udostępniane są obrazy maszyny wirtualnej w formacie OVA, zawierające system operacyjny Linux z zainstalowanym oprogramowaniem Bibliografia Publikacji Pracowników. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę http://bpp.iplweb.pl/pobierz/ . Taki sposób uruchomienia oprogramowania pozwala zapoznać się z jego możliwościami, jednakże nie polecamy stosowania go w produkcji.