Instrukcja dla administratora

Konfiguracja sposobu prezentacji danych dla użytkowników niezalogowanych

Ustawienia globalne - rekord uczelni

 • po zainstalowaniu systemu, gdy baza danych jest pusta, potrzebujesz utworzyć obiekt „Uczelnia” za pomocą funkcji Redagowanie➡Struktura➡Uczelnia,

 • za pomocą tejże opcji możesz ustawić logo uczelni oraz ikonę favicon (czyli zmniejszoną ikonę strony wyświetlającą się w pasku adresu przeglądarki oraz na urządzeniach przenośnych),

 • za pomocą tej opcji ustawić możesz domyślą wartość pola „afiliuje” dla rekordów wiążących rekordy prac (wydawnictwo ciągłe, zwarte i patent) z autorami

Kolejnośc i zakres wyświetlanych wydziałów

 • aby ustalić kolejność i zakres wyświetlanych wydziałów uczelni, potrzebujesz przejrzeć obiekty „Wydział” znajdujące się poniżej formularza dla rekordu Uczelni. Skorzystaj z funkcji Redagowanie➡Struktura➡Uczelnie. Wydziały mogą być wyświetlane lub nie, możesz za pomocą tej funkcji ustawić je w określonej kolejności.

  Informacja

  wydziały w module interfejsu uzytkownika niezalogowanego nie są wyświelane alfabetycznie a zgodnie z ustaloną kolejnością.

 • aby obejrzeć szczegóły wydziału skorzystaj z opcji Redagowanie➡Struktura➡Wydział

 • pozostałe części serwisu dla użytkowników niezalogowanych wyświetlają dane w formacie kolumnowym, posortowane alfabetycznie.

Ukrywanie autorów na stronach jednostek

Aby ukryć informacje na temat autora na stronie jednostki, należy skorzystać z opcji „Pokazuj na stronach jednostek”. W przypadku doktorantów lub autorów którzy nie są pracownikami danej jednostki należy je odznaczyć.

Po wybraniu dowolnego autora w module Redagowanie➡Wprowadzanie danych➡Autorzy odznacz to pole i zapisz rekord, aby nie wyświetlać autora na stronie jednostki.

_images/pokazuj_na_stronach_jednostek.png

Ukrywanie lub wyświetlanie raportów na stronie głównej

Celem konfiguracji sposobu wyświetlania strony głównej jak i innych elementów serwisu, skorzystaj z opcji Redagowanie➡Struktura➡Uczelnie, a następnie w sekcji „Strona wizualna” wyedytuj ustawienia dotyczące pokazywania różnych opcji (rankingi, raporty, opcje rekordu). Niektóre ustawienia umożliwiają wyświetlanie lub chowanie danego elementu, niektóre umożliwiają wyświetlenie danego elementu tylko dla użytkowników zalogowanych.

_images/uczelnia_strona_wizualna.png

Ukrywanie lub wyświetlanie formularzy wyszukiwania

Gdy stworzysz formularz wyszukiwania w opcji Wyszukaj, możesz go zapisać. W ten sposób formularz będzie dostępny w późniejszym czasie. Podczas zapisywania formularza (opcja ta dostępna jest jedynie dla zalogowanych użytkowników) masz możliwość określenia, czy chcesz, aby ten formularz widoczny był również dla innych osób.

Jeżeli chcesz później schować lub pokazać takie formularze, skorzystaj z opcji Redagowanie➡Administracja➡Formularze wyszukiwania. Kliknij nazwę takiego formularza, następnie zaznacz lub odznacz opcję „Publiczny” i zapisz rekord

Sposób kalkulacji dyscyplin

 1. Dyscyplina i subdyscyplina naukowa przypisana autorowi na dany rok zawiera się w rekordzie Autor_Dyscyplina.

 2. Dyscyplina naukowa którą autor deklaruje dla danej publikacji jest określana przez bibliotekarza każdorazowo dla powiązania autora do rekordu.

 3. Zachowanie systemu podczas zmiany przypisań dyscyplin na dany rok opisuje niniejsza instrukcja w części Zachowanie procedur utrzymujących integrację danych (triggerów) dla przypisań autora do dyscypliny.

 4. Od wersji oprogramowania 1.0.30-dev3 system nie domniemuje automatycznie dyscypliny dla danego przypisania autora do rekordu w przypadku braku takiej informacji. Innymi słowy, pole „Dyscyplina” przy powiązaniu autora z rekordem musi być wypełnione. Jeżeli jest puste, system nie bierze takiego autora pod uwagę przy kalkulacji dyscypliny. Zatem:

 5. Dyscyplina dla danego autora przy przypisaniu do rekordu istniejącego musi być explicte wpisana.

 6. Dyscyplina naukowa dla nowych rekordów: system podczas wpisywania nowego rekordu, po wybraniu imienia i nazwiska autora przy powiązaniu autora do rekordu będzie starał się podpowiedzieć dyscyplinę dla danego roku - w sytuacji, gdy autor ma wpisaną jedną.

 7. W sytuacji gdy autor ma wpisane dwie dyscypliny dla danego roku, system nie podpowiada dyscypliny, pozostawiając to do decyzji bibliotekarza.

Zachowanie procedur utrzymujących integrację danych (triggerów) dla przypisań autora do dyscypliny

Założenia

 1. przypisanie autora do dyscypliny (rekord Autor_Dyscyplina) na dany rok musi mieć główną dyscyplinę;

 2. pole subdyscyplina może być puste,

 3. procenty udziału dyscypliny i subdyscypliny, zsumowane, nie mogą przekroczyć 100%

Zachowanie

 1. dopisanie dyscypliny (utworzenie rekordu Autor_Dyscyplina) na dany rok nie powoduje żadnych zmian w rekordach powiązanych; jeżeli autor miał jakieś przypisania do rekordów, pole „Dyscyplina” pozostaje w nich puste tzn ma nadal

  Rekordy te można będzie za pomocą zapytania bazodanowego przypisać do zadanych dyscyplin, jeżeli taka jest wola i decyzja redaktora / osób odpowiedzialnych za merytoryczną zawartość bazy danych.

 2. zmiana dyscypliny lub subdyscypliny na inną powoduje zmianę dyscypliny przypisanej dla powiązań autor + rekord dla danego roku, dla danego autora - we wszystkich rekordach, które mają „starą” dyscyplinę lub subdyscyplinę - na nową

 3. zmiana subdyscypliny na pustą powoduje zmianę dyscypliny przypisanej dla powiązań autor + rekord dla danego roku, dla danego autora - we wszystkich rekordach, które mają „starą” subdyscyplinę - na pustą.

 4. usunięcie przypisania autora do dyscypliny (rekord Autor_Dyscyplina) powoduje ustawienie

  wartości pustej (NULL) dla danego roku, dla danego autora - we wszystkich rekordach, do których przypisany jest dany autor.

Pola „… ogólny” („typ ogólny”, „charakter ogólny” itp)

W kilku miejscach systemu możemy natknąć się na pola nazwane w sposób „… ogólny”, „… dla eksportu”, „… dla slotów” itp.

Przykładowo, charakter formalny dla rekordów (Redagowanie➡Dane systemowe➡Charaktery formalne) ma takie pola w chwili pisania tej dokumentacji:

 • charakter PBN

 • charakter dla slotów

 • rodzaj dla PBN

 • nazwa w PRIMO

Podobnie typ odpowiedzialności autora, czyli rekord określający czy osoba przypisana do rekordu jest jego autorem czy np. redaktorem bądź tłumaczem (Redagowanie➡Dane systemowe➡Typy odpowiedzialności) posiada:

 • ogólny typ odpowiedzialności

Tego typu pola wydają się w pewnym sensie dublować informacje zawarte już w innych polach rekordu.

Przykładowo typ odpowiedzialności „autor korespondencyjny” może mieć pozornie zdublowaną informację „autor” jako typ ogólny. Podobnie, charakter formalny „książka w języku polskim” może mieć pozornie zdublowaną informację „charkater dla slotów” równe „książka”.

Tego typu zapis danych jest jednak jak najbardziej celową i świadomą decyzją ze strony autorów oprogramowania BPP.

Dzięki temu możemy sobie pozwolić na dowolnie zapisaną nazwę danego charakteru formalnego bądź odpowiedzialności autora. W ten sposób nie musimy np zmieniać informacji historycznej w systemie, bądź dokładać sobie pracy w razie importu danych z zewnętrznych źródeł. Nazwa charakteru bądź typu odpowiedzialności może byc w takim układzie dowolna.

System jednak potrzebuje wiedzieć dokładnie na potrzeby obliczeń, raportów i eksportu danych, czy np. tekstowe określenie „autor korespondencyjny” czy „redaktor korespondencyjny wydania polskiego” to autor, tłumacz czy redaktor - i właśnie dla takiego celu stworzone zostały pola „… ogólne”. Pola z charakterem „ogólnym” danego rekordu zawiera kilka rodzajów typów, odgórnie zdefiniowanych w kodzie programu, które to potem w tym kodzie są wykorzystywane - na potrzeby procedur liczących, raportujących, eksportujących dane itp.

Konfiguracja rodzaju i kolejności wyświetlanych kolumn w module redagowania

System umożliwia zmianę rodzaju i ilości wyświetlanych kolumn w module redagowania. W tym celu użytkownik posiadający uprawnienia administratora po zalogowaniu się powinien w module redagowania wejść w opcję Administracja -> Kolumny w module redagowania:

_images/dynamic_columns_1.png

Następnie wyświetli się nam tabelka. W prawym górnym rogu, za pomocą opcji „Filtruj” wybieramy, dla którego modułu chcemy skonfigurować kolumny. Klikamy na przycisk „Filtruj”

_images/dynamic_columns_2.png

I wybieramy interesujący nas moduł:

_images/dynamic_columns_3.png

Następnie możemy - za pomocą szarego prostokątu po prawej stronie - zmieniać kolejność kolumn. Wystarczy najechac na niego myszą i przeciągnąć (ang. drag and drop):

_images/dynamic_columns_4.png

Można też wybrane kolumny podświetlić za pomocą ptaszków (ang. checkbox) po lewej stronie i na dole tabeli wybrać jedno z działań np włączyć lub wyłączyć grupowo wiele pól na raz.

_images/dynamic_columns_5.png

Informacja

Niektóre kolumny w kodzie programu ustawione są jako zawsze widoczne i nie będą dostępne do edycji. Nie będzie można zmienić ich kolejności ani ich schować.

Informacja

Im więcej kolumn wybranych, tym więcej danych musi przetworzyć system. Im mniej - tym tabele będą wyświetlały się szybciej.