Instrukcja redaktora

Raporty i rankingi

Ranking autorów

Do rankingu autorów wchodzą prace z jednostek, które mają zaznaczone pole „Wchodzi do raportów”. Pole to domyślnie przyjmuje wartość „PRAWDA”.

Do rankingu autorów nie wchodzą prace, których skrót typu KBN to „PW” (praca wieloośrodkowa).

Dodawanie i edycja rekordów

Dodawanie autorów do rekordów

Aby dodać autora do rekordu, podczas dodawania lub edycji nowego rekordu kliknij „Dodaj kolejne powiązanie autora z wyd. ciągłym / wyd. zwartym / patentem …”.

Zmiana kolejności autorów

Aby zmienić kolejność autorów, skorzystaj z przycisku przeciągania oraz techniki „przeciągnij i upuść”. Po prostu kliknij i przytrzymaj lewym przyciskiem myszy na przycisku przeciągania i przeciągnij dane powiązanie autora z rekordem w górę lub w dół. Przycisk przeciągania wygląda w następujący sposób:

Przycisk przeciągania

Możesz „zwinąć” formularz powiązania autora z rekordem aby zmiana kolejności autorów była łatwiejsza, co ma szczególne znaczenie na monitorach o niewielkiej rozdzielczości.

Działania te również prezentuje film Zmiana kolejności autorów .

Wyszukiwanie i filtrowanie rekordów w module Redagowanie

Wyszukiwanie globalne

Cały moduł Redagowanie, podobnie jak i moduł dla użytkowników niezalogowanych wyposażony jest w globalne wyszukiwanie. Na górze ekranu znajduje się pole tekstowe, w które możemy wpisać część tytułu rekordu aby przeszukać jednocześnie wydawnictwa ciągłe, zwarte, patenty, habilitacje, doktoraty, autorów, jednostki i źródła. W ten sposób wygodnie można przejść do pożądanego rekordu.

_images/wyszukiwanie_globalne.png

Po wpisaniu ciągu znaków otrzymujemy rozwijaną listę z rekordami różnego rodzaju:

_images/wyszukiwanie_globalne_2.png

Informacja

Do tego pola możemy wprowadzić numer ID rekordu aby znaleźć rekord o tym ID.

Filtrowanie konkretnych tabel

Większość tabel w module Redagowanie wyposażona jest w okno filtru tekstowego. Możemy tam wpisać dowolny ciąg znaków (włącznie z numerem ID), w ten sposób powodując, ze system wyszuka prace zawierające ten ciąg znaków. Zazwyczaj przeszukiwane jest pole „tytuł oryginalny”, „źródło”, „informacje”, „szczegóły”, „adnotacje”, „rok” ale dla specyficznych tabel mogą być to również inne pola.

_images/wyszukiwanie.png

Filtrowanie precyzyjne pozwala nam wybrać prace w bardziej szczegółowy sposób, na podstawie konkretnych pól. Przykładowo, na poniższym rysunku przedstawione są dostępne filtry dla tabeli „Wydawnictwo ciągłe”.

_images/filtry.png

Na poniższym rysunku z kolei przedstawione są przykładowe opcje dla pola „Język”.

_images/filtry_jezyk.png