Wyszukiwanie i filtrowanie rekordów w module Redagowanie

Wyszukiwanie globalne

Cały moduł Redagowanie, podobnie jak i moduł dla użytkowników niezalogowanych wyposażony jest w globalne wyszukiwanie. Na górze ekranu znajduje się pole tekstowe, w które możemy wpisać część tytułu rekordu aby przeszukać jednocześnie wydawnictwa ciągłe, zwarte, patenty, habilitacje, doktoraty, autorów, jednostki i źródła. W ten sposób wygodnie można przejść do pożądanego rekordu.

_images/wyszukiwanie_globalne.png

Po wpisaniu ciągu znaków otrzymujemy rozwijaną listę z rekordami różnego rodzaju:

_images/wyszukiwanie_globalne_2.png

Informacja

Do tego pola możemy wprowadzić numer ID rekordu aby znaleźć rekord o tym ID.

Filtrowanie konkretnych tabel

Filtr tekstowy

Większość tabel w module Redagowanie wyposażona jest w okno filtru tekstowego. Możemy tam wpisać dowolny ciąg znaków (włącznie z numerem ID), w ten sposób powodując, ze system wyszuka prace zawierające ten ciąg znaków. Zazwyczaj przeszukiwane jest pole „tytuł oryginalny”, „źródło”, „informacje”, „szczegóły”, „adnotacje”, „rok” ale dla specyficznych tabel mogą być to również inne pola.

_images/wyszukiwanie.png

Filtr precyzyjny

Filtrowanie precyzyjne pozwala nam wybrać prace w bardziej szczegółowy sposób, na podstawie konkretnych pól. Przykładowo, na poniższym rysunku przedstawione są dostępne filtry dla tabeli „Wydawnictwo ciągłe”.

_images/filtry.png

Na poniższym rysunku z kolei przedstawione są przykładowe opcje dla pola „Język”.

_images/filtry_jezyk.png

Filtrowanie przy pomocy języka zapytań

Część tabel w module Redagowanie umożliwia wyszukiwanie rekordów przy pomocy języka zapytań DjangoQL . Można poznać to po tym, że w polu filtru tekstowego będzie widniała, domyślnie wyłączona, kontrolka typu „checkbox” - jak na zrzucie ekranu ponizej:

_images/djangoql_1.png

Kontrolka pusta - wyłaczona, oznacza, że filtrowanie DjangoQL jest wyłączone; wyszukiwanie za pomocą tekstu będzie wyglądało tak, jak opisane w sekcji Filtr tekstowy.

Po włączeniu kontrolki będziemy mieli możliwość wpisania nie tekstu do wyszukania, ale zapytania w języku DjangoQL . Przykładowo, dla tabeli wydawnictw ciągłych chcielibyśmy wyszukać rekordy opublikowane w roku 2010 lub 2020 powinniśmy wpisać:

rok = 2010 or rok = 2020

Wybór rzecz jasna zatwierdzamy klawiszem ENTER lub klikając w lupę. W rezultacie otrzymujemy wynik wyszukiwania:

_images/djangoql_2.png

Informacja

Język zapytań DjangoQL działa w kontekście danej tabeli. Oznacza to, że zapytanie rok = 2020 da zupełnie poprawne wyniki w kontekście tabeli wydawnictw ciągłych lub zwartych, zaś uruchomione w tabeli źródeł zwróci błąd. Będzie tak dlatego, że źródła w swoim opisie nie posiadają pola rok. Przykłady w tym rozdziale operaują na tabelach wydawnictw.

Spróbujmy czegoś trudniejszego. Wyszukajmy prace, których impact factor jest większy od 2 i charakter formalny to artykuł lub ksiażka. Redaktor na pewno zauważy, że podczas pisania tekstu przy włączonym wyszukiwaniu DjangoQL system próbuje podpowiadać nazwy kolumn:

_images/djangoql_3.png

Po wpisaniu kilku znaków więcej i naciśnięciu kropki otrzymujemy podopowiedzi wszystkich pól obiektu „Charakter formalny”, które możemy przeszukac:

_images/djangoql_4.png

Informacja

Część nazw pól może być oczywista już na pierwszy rzut oka, jak na przykład charakter_formalny.nazwa czy charakter_formalny.skrot. Pozostałe mogą nie być tak oczywiste, ale nie przejmujemy się tym - część pól może mieć znaczenie dla systemu i ich przeszukiwanie przez użytkownika nie będzie mu w żaden sposób przydatne. Przykładem mogą być widoczne na zrzucie ekranu pola nazwane lft, rght, parent, level, które odpowiadają za drzewiastą strukturę tabeli charakterów formalnych i ich interpretacją zajmują się odpowiednie procedury po stronie oprogramowania i bazy danych.

Dokończmy nasze zapytanie:

(charakter_formalny.skrot = "KSP" or charakter_formalny.skrot = "AC") and impact_factor > 2

Jak widać na zrzucie ekranu poniżej, zadziałało ono:

_images/djangoql_5.png

Jeżeli wpiszemy zapytanie niepoprawnie, nic się nie stanie. System nie wykona takiego zapytania, informując nas o błedzie składniowym. Przykładowo gdy zamiast operatora or użyjemy polskiego słowa lub, system poinformuje nas o tym w taki sposób:

_images/djangoql_6.png

Przykładowe zapytania w DjangoQL

Rekordy z dyscyplinami

Załózmy, że chcemy odfiltrować wszystkie rekordy z uzupełnionymi dyscyplinami – rekordy, gdzie przynajmniej jedna dyscyplina jest uzupełniona.

Z uwagi na sposób w jaki budowane są zapytania po stronie bazy danych i z uwagi na strukturę danych, zapytanie takie jak poniżej nie da pożądanych efektów:

autorzy_set.dyscyplina_naukowa != None

To zapytanie znajdzie rekordy, gdzie wszystkie dyscypliny są wypełnione - czyli, że każdy podpięty do rekordu autor ma określoną dyscyplinę; jeżeli przynajmniej jeden autor nie ma dyscypliny, to nie pojawi się na liście wyników.

Aby wyszukać rekordy z dyscyplinami, gdzie przynajmniej jeden autor ma dyscyplinę, zapytanie można sformułować w taki sposób:

autorzy_set.dyscyplina_naukowa.nazwa ~ "a"
or autorzy_set.dyscyplina_naukowa.nazwa ~ "i"

W ten sposób szukamy prac z dyscypliną naukową zawierającą w nazwie literkę “A” (czyli wszystkie oprócz “rolnictwo i ogrodnictwo”) oraz literkę “I”.

Rekordy w źródłach bez odpowiedników w PBN

Aby znaleźć wszystkie wydawnictwa ciągłe, gdzie wpisana jest jakas dyscyplina, a ich źródło nie ma odpowiednika PBN, a rok jest większy lub równy jak 2017, należy dla wydawnictw wpisać taki kod DjangoQL:

(autorzy_set.dyscyplina_naukowa.nazwa ~ "a"  or autorzy_set.dyscyplina_naukowa.nazwa ~ "i")
and rok >= 2017
and zrodlo.pbn_uid = None

Autorzy ukryci, z aktualnym miejscem pracy określonym, innymi niż «Obca jednostka»

Aby znaleźć autorów z atrybutem „pokazuj” ustalonym na „nie”, z aktualnym miejscem pracy nie-pustym, ale innym, niż „Obca jednostka”, w tabeli autorów wpisujemy następujące zapytanie DjangoQL:

pokazuj = False and aktualna_jednostka.nazwa != "Obca jednostka"
and aktualna_jednostka != None

Źródła bez odpowiednika w PBN, które mają publikacje w roku 2022

Po wejściu w Redagowanie -> Źródła,

pbn_uid = None and wydawnictwo_ciagle.rok = 2022

Publikacje za lata 2020-2021 z określonym odpowiednikiem PBN oraz nieokreśloną informacją o płatności

Po wejściu w Redagowanie -> Wydawnictwa ciągłe/zwarte,

pbn_uid != None and opl_pub_cost_free != None and rok >= 2020 and rok <= 2021

Operatory logiczne a ich kolejność

Operatory logiczne and (czyli po polsku i) oraz operator logiczny or (czyli po polsku lub) zachowują się podobnie jak mnożenie i dodawanie. Odpowiednikiem mnożenia jest operator and, zaś odpowiednikiem dodawania jest operator lub. Oznacza to, że ciąg zapytań and jest traktowany jak jedna całość:

rok = 2020 and charakter_formalny.skrot = "KSP" and impact_factor > 2

To zapytanie wyszuka prace z 2020 roku, z charakterem formalnym „KSP” czyli „książka polska” i z impact factorem większym od 2.

Dołożenie operatora or do takiego ciągu zapytań może nie dać dobrych efektów:

rok = 2020 or rok = 2021 and charakter_formalny.skrot = "KSP" and impact_factor > 2

Takie zapytanie znajdzie wszystkie rekordy z 2020 roku oraz prace z 2021 roku, z charakterem formalnym „KSP” czyli „książka polska” i z impact factorem większym od 2. Rekordy z 2020 roku wygenerują się wszystkie, ponieważ operator or działa jak dodawanie. Porównajmy pierwsze zapytanie:

10 * 20 * 30     # <-- tak możemy przedstawić pierwsze przykładowe zapytanie
# wynik to 6000

… a tak drugie:

10 + 20 * 30 * 40 # <-- tak możemy przedsatwić drugie przykładowe zapytanie
# wynik działań to nie 36000, a 24010...

Na pierwszy rzut oka widać, co trzeba zrobić – dodać nawiasy:

(rok = 2020 or rok = 2021) and charakter_formalny.skrot = "KSP" and impact_factor > 2

Analogicznie w przykładzie matematycznym:

(10 + 20) * 30 * 40 # wynik to 36000

Informacja

Podobnie jak w matematyce mnożenie przed dodawaniem – operator logiczny and ma pierwszeństwo przed operatorem logicznym or. Po więcej informacji zapraszamy na Wikipedię