Ustawienia zaawansowane

W tej sekcji dokumentacji znajdują się zaawansowane ustawienia serwera. Instrukcje te przeznaczone są dla administratorów systemu operacyjnego Linux na którym działa system BPP.

Konfiguracja systemu BPP

Konfiguracja od wersji 202209 wzwyż powinna odbywać się przez plik .env umieszczony w katalogu domowym użytkownika, z którego konta uruchamiany jest serwer BPP. Zmienne konfiguracyjne będą stopniowo migrować do tego formatu.

Przykładowy plik .env.example w repozytorium kodu na GitHub

Plik django_bpp/settings/base.py repozytorium kodu na GitHub

Zmienne można nadpisać.

Jeżeli zainstalujemy BPP korzystając z pakietu bpp-on-ansible , to utworzy on domyślny plik .env. Za zmienne odpowiada plik config.yml.

Konfiguracja LDAP (ActiveDirectory)

Konfiguracja LDAP (ActiveDirectory) odbywa się za pomocą zmiennych środowiskowych lub konfiguracyjnych AUTH_LDAP_SERVER_URI, AUTH_LDAP_BIND_DN, AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD oraz AUTH_LDAP_USER_SEARCH. Zmienne te należy ustawić w pliku .env w katalogu domowym użytkownika.