API systemu BPP

System BPP oferuje API tylko-do-odczytu dla obiektów bazodanowych zawierających istotne informacje takie jak: wydawnictwa ciągłe, wydawnictwa zwarte, patenty, autorzy, jednostki i inne.

API dostępne jest dla użytkowników niezalogowanych.

API dostępne jest w formie „przyjaznej developerom”, to znaczy, ze po wejściu w nie możemy korzystając ze zwykłej przeglądarki WWW zapoznać się z udostępnianymi przez API możliwościami a następnie płynnie przełączyć się w tryb JSON, aby pobierać dane czytelne nieco mniej dla człowieka, a bardziej dla komputera.

_images/api_1.png

API dla raportów slotu - uczelnia

BPP umożliwia tworzenie i pobieranie raportu slotów - uczelnia za pomocą API. Taka funkcja wymaga jednak zalogowania jako użytkownik będący członkiem grupy „generowanie raportów”.

 1. Aby utworzyć raport slotów - uczelnia przez API, należy wejść w przeglądarce na stronę:

  /api/v1/raport_slotow_uczelnia/

  Przeglądarka poprosi nas o zalogowanie się za pomoca loginu i hasła. Na samym dole strony zobaczymy formularz, który umożliwia utworzenie raportu przez API:

  _images/api_2.png
 2. Aby utworzyć raport slotów - uczelnia przez API za pomocą polecenia curl(1), możemy w systemowej powłoce napisać:

  curl -X POST -u login:haslo https://adres.serwera/api/v1/raport_slotow_uczelnia/
  
 3. Zwrotnie otrzymamy kod JSON z danymi raportu:

  {
    "id": "https://adres.serwera/api/v1/raport_slotow_uczelnia/c9d4b477-4cc5-4922-a499-fce43fd37be1/",
    "created_on": "2023-02-21T23:25:36.864007+01:00",
    "last_updated_on": "2023-02-21T23:25:36.864018+01:00",
    "started_on": null,
    "finished_on": null,
    "finished_successfully": false,
    "od_roku": 2023,
    "do_roku": 2023,
    "akcja": "slot",
    "slot": "1.0000",
    "minimalny_pk": "0.00",
    "dziel_na_jednostki_i_wydzialy": true,
    "pokazuj_zerowych": false
  }
  

  W powyższym przykładzie dana nas interesująca to numer ID raportu, czyli w tym przykładzie będzie to c9d4b477-4cc5-4922-a499-fce43fd37be1.

 4. Dane raportu zwracane są asynchronicznie. Oznacza to, że dopóki raport nie otrzyma wartości w polach finished_successfully oraz finished_on, oznacza to, że nie jest jeszcze utworzony. Należy cyklicznie odświeżać dane raportu np co 5-10 sekund, aż pojawi się wartość w tych polach:

  curl -u login:haslo https://adres.serwera/api/v1/raport_slotow_uczelnia/c9d4b477-4cc5-4922-a499-fce43fd37be1/

  Ostrzeżenie

  Utworzenie zbyt dużej ilości raportów na raz skutecznie zapcha kolejkę przetwarzania asynchronicznego i utrudni kolejnym użytkownikom korzystanie z serwera.

 5. Następnie możliwe będzie pobranie pojedynczych wierszy tego raportu. Przez stronę WWW potrzebne będzie doklikanie się do strony:

  /api/v1/raport_slotow_uczelnia_wiersz/?parent=c9d4b477-4cc5-4922-a499-fce43fd37be1

  Jak łatwo zauważyć, będzie tam lista wierszy raportu, zawierająca informacje o autorze, jednostce, dyscyplinie, zebranym slocie i sumie PkD dla autora.

  _images/api_3.png

  Zapytanie o te wszystkie dane z pomocą polecenia curl(1) zwróci nam tekst w formacie JSON:

  curl -u login:haslo "https://adres.serwera/api/v1/raport_slotow_uczelnia_wiersz/?parent=c9d4b477-4cc5-4922-a499-fce43fd37be1" | python -m json.tool

  UWAGA: tutaj na końcu nie dajemy slash.

 6. dane w formacie JSON są stronnicowane, po kilka wpisów na stronę, aby nie przeciążać serwera. Warto zwrócić uwagę na parametry count, next i previous, znajdujące się w słowniku.