Edycja danych autorów

Pole Aktualne miejsce pracy dla autora

Wartość pola Aktualne miejsce pracy która widnieje w module redagowania dla Autora jest wartością tylko-do-odczytu a jej wartość obliczana jest na podstawie wpisów powiązań autora z jednostką:

Zrzut ekranu przedstawiający kilka powiązań autora z jednostkami.

Informacja

Pole Aktualne miejsce pracy używane jest w raportach oraz do podpowiadania jednostki przy dopisywaniu autora do rekordu publikacji.

Algorytm ustalania aktualnego miejsca pracy działa w sposób następujący:

  1. jeżeli któreś z miejsc pracy ma atrybut Podstawowe miejce pracy ustawiony na „TAK” i data zakończenia pracy jest pusta lub większa od obecnej, to takie miejsce będzie wybrane jako aktualne

  2. jeżeli autor nie ma żadnego miejsca pracy ustawionego jako podstawowe, to system jako aktualne miejsce pracy wybierze to, w którym autor nie zakończył pracy (data zakończenia pracy jest pusta lub większa od obecnej) i gdzie autor rozpoczął pracę najpóźniej (data rozpoczęcia pracy jest najwyższa)

  3. jeżeli autor ma kilka miejsc pracy i w żadnym nie ma ustawionego atrybutu Podstawowe miejsce pracy oraz daty rozpoczęcia i zakończenia pracy są puste, system jako Aktualne miejsce pracy wybierze to powiązanie, które do systemu BPP zostało dopisane najpóźniej (jego numer ID jest największy)

Ostrzeżenie

dany autor może mieć tylko jedno powiązanie oznaczone jako Podstawowe miejsce pracy.